Aylık Arşiv:: Mayıs 2009

İnsanın İlk Uçuşu Ve Uçakların Gelişmesi

İnsanın İlk Uçuşu Ve Uçakların Gelişmesi 1783’te Jen François Pilatre De Rozler adlı bir Fransız fizikçi, balonla havaya yükselen ilk insan oldu. Bu, o dönem için büyük ve çok zor bir başarıydı. Onun başarısı, Montgolfier Kardeşler’ın daha büyük bir hevesle çalışmalarına yol açtı. Rozler’in tarihe geçen uçuşundan birkaç hafta sonra, Rozier ve ...Devamı

XX. Yüzyılda Nükleer Güç

Nükleer güç, uzun bilimsel araştırmaların ürünüdür. XX yüzyılın başında atomun parçalanabilmesi, büyük enerji kaynakları yaratan tepkilerin, yapay olarak oluşturulmasını sağladı. Ama, iyi kanal ize edilemediği durumlarda bu güç, insanlığa yarar yerine zarar da getirebilir. Nükleer enerji gibi dev bir gücün, dünya sahnelerine ilk çıkışı, ikinci dünya savaşı sırasında atom bombası olarak gerçekleşti ...Devamı

İlk Demiryolu Ve Trenin Gelişimi

İlk Demiryolu Ve Trenin Gelişimi İngiltere’deki madenlerde, maden yüklü vagonların açtıkları olukların kenarlarına önce tahtadan, sonra demirden konan kenarlıklar ve bunların kaymaların önleyen traversler, demiryolunun başlangıcı sayılabilir. İlk demiryolu İngiltere’de atların çektiği faytonlar için yapıldı. 1797’de ise ilk gerçek demiryolu inşa edildi. Bu demiryolu, her biri 90 cm uzunluğunda ve 22 kilo ...Devamı

İklim Nedir? İklim Çeşitleri Nelerdir?

Yüzlerce km²’lik sahaları etkileyen büyük iklim gruplarına makroklima adı verilmektedir. Bununla birlikte makroklimalar içerisinde, değişik iklim özellikleri gösteren özel koşullu küçük iklim alanlarına da mikroklima denilmektedir. Genel özellikleri bakımından yeryüzünde görülen başlıca iklim tipleri sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler olarak üç gruba ayrılır. Bu iklimler kendi içlerinde yağış miktarı ve ...Devamı

Hayat Ne Zaman Başladı?

Yeryüzünde yaşamın başlaması nasıl oluştu? İlk bitkilerin karada yetişmeyip, denizaltında geliştiğini biliyoruz. Denizdeki ilk canlılar olan kamçılı, mikroskobik organizmalar çok küçük ve peltemsi yapıları nedeniyle kayalarda iz bırakmadılar. Bunun sonucu olarak, bu organizmaların ne zaman yaşamaya başladıklarını tam olarak bilemiyoruz. Tek hücreli olan bu canlılar, hücre bölünmesi yolu ile çoğalıyorlardı. Zamanla evrim ...Devamı

Slovenya

Komşuları •    Adriya denizinin kuzeydoğusunda yer alan küçük bir ülkedir. •    Avusturya, Macaristan, Bosna Hersek ve İtalya ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Ülkenin büyük bölümü Slovenya Alpleri ile kaplıdır. •    Doğusunda Macaristan ovalarının uzantıları yer alır. İklim ve Bitki Örtüsü •    Adriya denizi kıyısında dar bir şeritte Akdeniz iklimi, iç kesimde karasal ...Devamı

Arnavutluk

Komşuları •    Balkan yarımadasının batısında yer alır. •    Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biridir. •    Sırbistan, Yunanistan, Makedonya ile komşudur. •    Batısında Adriya denizi ve İyon denizi bulunur. Yeryüzü Şekilleri •    Dağlık bir ülkedir. Akarsu ve göl bakımından zengindir. •    Kıyılardaki bataklıklar verimli tarım arazilerine dönüştürülmüştür. İklim ve Bitki Örtüsü •    Kıyı ovalarında ...Devamı

Makedonya

Komşuları •    Balkan yarımadasında yer alan ülke Sırbistan, Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaristan ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Makedonya yüksek Dinar Alpleri ile kaplıdır. •    İç kısımlarda ise Vardar ırmağı ve kollarının parçaladığı plato yer alır. Buralarda verimli tarım alanları bulunur. •    Vardar ırmağı ülkenin en önemli akarsuyudur. Ohri ve Presba gölleri Arnavutluk ...Devamı