Avusturya

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

avusturya

Komşuları
Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İsviçre, İtalya ve Slovenya ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Ülkenin bir bölümü doğu-batı doğrultusunda uzanan Alp dağlarıyla kaplıdır.
•    Bu dağlar üzerinde karstik şekiller önemli yer tutar.
•    Tuna, Morava, Inn, Ems, Mur, Möll önemli nehirlerdir.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Alp dağlarının etkisiyle karasal iklim görülür.
•    Kışlar soğuk, yazlar ise yükselti fazla olduğundan serindir.
•    Ülkenin yaklaşık yarısı ormanlarla kaplıdır.

Nüfus ve Yerleşme
•    Yoğun nüfuslu bir ülkedir.
•    Fakat nüfus artış hızı oldukça azdır.
•    Nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşar.

Tarım ve Hayvancılık
•    Tarım alanları çok fazla değildir.
•    Fakat modern metotlar kullanıldığı için verim yüksektir.
•    En önemli tarım ürünleri tahıl, şekerpancarı, patates, meyve, sebze ve üzümdür.
•    Özellikle büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Yeraltı Kaynakları
•    Yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir.
•    Demir, linyit, petrol ve bakır yatakları işletilmektedir.

Endüstri
•    Sanayisi için enerji ithal eder.
•    Sanayileşmiş bir ülkedir. Sanayi ürünleri ihracatta önemli yer tutar.
•    Demir-çelik, lokomotif, ayakkabı, kimya, gıda sanayi, otomotiv gibi sanayi kolları oldukça gelişmiştir.

Ulaşım ve Turizm
•    Dağ turizmi gelişmiştir. Özellikle Alpler’de kış spor merkezi önemlidir.
•    Ulaşım oldukça gelişmiştir. Modern ve işlek bir ulaşım sistemi vardır.

Ticaret ve Türkiye ile İlişkileri
•    Dış ticaretinde Almanya, İtalya ve AB ülkeleri önemlidir.
•    Türkiye ile ilişkileri gelişmiştir. Çok sayıda vatandaşımız halen Avusturya’da çalışmaktadır.
•    Türkiye’ye kağıt, makine, demir-çelik satar, dokuma ve gıda maddeleri alır.