Behçet Kemal Çağlar Kimdir?

4086_behcet__kemal_caglar

1908 yılında, babasının memuriyeti dolayısıyla bulundukları Erzinca’n’ın Tepecik köyünde dünyaya gelmiştir. Türk edebiyatı’nın en etkili şiir yazarlarından biridir. 1913 yılında Bolu’da İmaret Okuluna başlamıştır. Kendisindeki şiir merakı ilkokul yıllarında başlamıştır. İlkokula 1915 yılında Numune Mektebinde başlamıştır. 1916 yılında babasının tayini çıktığı için birkaç ay kadar Kudüs’te kalmıştır. Kudüs dönüşü babasının memleketi olan Kayseri’ye dönmüş ve ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır.

1925 yılında, Zonguldak Maden mühendis mektebine girmiş ve 1929 yılında birincilikle mezun olmuştur. Yüksek okulu bitirdikten sonra ilk görev yeri olarak Ankara’’da Maden Tarama Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Yazdığı vatansever şiirlerin dikkat çekmesi üzerine, 1935 yılında Halkevleri müfettişi olarak görevlendirilmiştir. Bu görevi sayesinde Türkiye’de gezmediği ve görmediği yer kalmamıştır. Ayrıca en çok sevdiği şey olan halk şiirleri ile istediği gibi ilgilenme olanağına sahip olmuştur.

Şiirlerinde sade ve akıcı bir dil kullanmayı tercih etmiş, yurt sevgisini her zaman ön planda tutmuştur. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ü çok fazla sevmekteydi ve bu sevgisini şiirlerinde mısralarına dökmekten de çekinmezdi. Ulusal sevgisi onun duygularını şiirlere aktarmasını sağlamaktaydı. Günlük ve haftalık gazetelerde ve haftalık dergilerde gericiliği önlemeye yönelik yazılar yazarak yayımlanmasını sağlamıştır. Arkadaşları ile beraber Hep Gençlik dergisini çıkararak bazen gerçek kimliği ile bazen de takma isimler kullanarak burada şiirlerini yayımlamıştır. Bir süreliğine İstanbul Radyosunda Şiir Dünyamız adlı programın yapımcılığını yönetmiştir. En önemli eseri Faruk Nafiz Çamlıbel ile beraber yazdığı Onuncu Yıl Marşıdır.

Kaleme almış olduğu şiir kitaplarından bahsedecek olursak;4086_battal_gazi_destani_behcet_kemal_caglar
•*Erciyes’ten Kopan Çığ,
• *Burada Bir Kalp Çarpıyor,
• *Benden İçeri,
• *Behçet Kemal Son Şiirlerdir.

Yazmış olduğu oyunlar da;
• *Çoban,
• *Atilla,
• *Deniz Abdal,

Behçet Kemal Çağlar’ın diğer eserlerini de şu şekilde sıralayabiliriz;
• *Halkevler,
• *Hasan Ali Yücel Ve Eserleri,
• *Hür Mavilikte Gezi,
• *Dolmabahçe’den Anıtkabir’e Kadar,
• *Kur’an-ı Kerim’den İlhamlar,
• *Atatürk Denizi’nden Damlalar,
• *Battal Gazi Destanı,
• *Bugünün Diliyle Atatürk’ün Söylevleri

Eserlerinden bazıları ölümünden sonra yeğeni tarafından derlenmiş ve Kültür Bakanlığı tarafından basılmıştır.

Yazar: Hikmet Akyol