Boris Pasternak Kimdir?

1. Yaşamı4226_2

Boris Leonidoviç Pasternak; 10 Şubat 1890 tarihinde Moskova’da doğmuştur. Boris Pasternak’ın annesi bir piyanist, babası ise ressamdı. Anne ve babasının sanatçı olmasından dolayı Pasternak kültürel açıdan gayet şanslı bir çocukluk geçirdi. Henüz küçük yaşlarda Rilke, Tolstoy gibi önemli isimlerle tanışmıştır. Nitekim bu tanışmalar

Boris Pasternak’ın yazın yaşamını etkilemiştir. Yine Pasternak’ın çocukluk döneminde Rus müziğinin önemli isimlerinden biri olan Alexander Scriabin’le de tanışma olanağı bulmuştur ve onunla kurduğu bağın ve annesinin de bir piyanist olmasının da etkisi ile Pasternak, lisede müzik eğitimine yönelmiştir. Moskova Konservatuarı’na kaydolan Pasternak, daha sonra bu eğitimini sonlandırarak Hukuk Fakültesi’ne geçer ancak bir süre sonra felsefe okumaya yönelir. Eğitimi tamamlayan Pasternak bir kimya fabrikasında memur olarak görev yapar. Takvimlerin 1915’i gösterdiği bu yıllarda bir yandan da 1. Dünya Savaşı gerçekleşmektedir. Ancak Pasternak çocukken geçirdiği talihsiz bir kazadan dolayı bir bacağı kısa olduğu için askere alınmaz. 2 yıl söz konusu fabrikada görev yapan Pasternak, daha sonra Moskova’ya geçer. Söz konusu tarihlerde ise 1917 Ekim Devrim’i gerçekleşir ve SSCB kurulur.

4226_1

Boris Pasternak, Ekim Devrimi’ni desteklemiştir. Ancak, zamanla siyasi otorite ile ters düşmeye başlamıştır. Siyasi erk tarafından oluşturulan Sovyet Yazarlar Birliği’ne bir dönem başkanlık da yapan Boris Pasternak zamanla hükümetin edebiyat politikalarından haz etmediğini bu konuda ayrı düştüklerini açık açık belli etmiştir. Bu ters düşmeler neticesinde Boris Pasternak, 1936 yılından itibaren kendi ülkesinde yasaklanmıştır. Bu süre zarfında çeviriye yönelen Boris Pasternak, dünya edebiyatının önemli kalemlerinden çeviriler yapmıştır. 2. Dünya Savaşı sıralarında ise Boris Pasternak, hem kendi yaşamı hem de edebiyat dünyası için oldukça önemli bir yere sahip olan “Doktor Jivago” adlı eserine başlar ancak eser ancak ve ancak 1954 yılında nihayet bulur. SSCB’’nin kuruluşunu ve sonraki siyasi erkin anlatıldığı bu eser Yazarlar Komitesi’’nin kurallarına uymadığı gerekçesiyle kabul görmez. Ancak kitap bazı yollar sayesinde üç yıl sonra İtalya’da yayımlanır. Eser kısa sürede tüm dünyada adını duyurmayı başarır ve bu denli bir başarı yakalaması Nobel Edebiyat Ödülü adaylığını da beraberinde getirmiştir. Ancak akademi için eserin orijinal dili gerekliydi ve çeşitli olaylar neticesinde eser sadece aday olarak kalmıştır. Bu adaylık Boris Pasternak’a duyurulmuştur ancak kendisi ödülü reddettiğini açıklamıştır. Ödülü kabul etmediğini açıklayan Pasternak, bu yıllarda yine çeşitli baskılara maruz kalmıştır ve 30 Mayıs 1960 tarihinde yakalandığı akciğer kanserinden dolayı yaşama veda etmiştir.

2. Edebi Yaşamı

4226_3

Boris Pasternak, 1920’li yıllarda ülkesinde “şairlerin şairi” olarak anılmıştır. Şiirlerinde daha çok sembolizmin etkileri görülmekle birlikte simgeci bazı izler de görülmektedir. Bunun yanı sıra Pasternak, yasaklı olduğu yıllar esnasında çevirmenliğe yönelmiştir. Fransa, İngiltere, Almanya ve Polonya’dan birçok eser çeviren Pasternak, bu konuda büyük bir başarı göstermiş ve o yıllarda ülkesinde çevirmen olarak ün yapmıştır. Özellikle de Shakspeare’den yaptığı çeviriler büyük yankı uyandırmıştır. Boris Pasternak, şair ve çevirmenliğin yanı sıra yazarlığıyla da tüm dünyada yankı uyandırmıştır. Doktor Jivago adlı eseri İtalya’da yayımlanır yayımlanmaz büyük bir etki yaratır. Roman bir tıp doktorunun arka planında Rusya’nın Ekim Devrimi’ni ve sonrasını etkileyici bir üslupla anlatmaktadır.

3. Eserleri:

Şiirleri:
• Bulutlarda İkiz
• Engellerin Üstünden
• Kızkardeşim Hayat
• Hava Yolları
• 1905 Yılı
• Yeryüzü Enginliği
• Gece

Roman
• Doktor Jivago

Kaynakça:
Ataol Behramoğlu, Rus Edebiyatının Öğrettiği, Evrensel Basım Yayın, 1. Basım, İstanbul, 2008.

Yazar: Canan Yıldırım