Coğrafya Kategorisi:

Türkiye’nin 9 Sıcak Noktası

Sıcak Nokta; yeryüzünde, biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu, zengin orman floryasına sahip, insanlar tarafından yok edilme ihtimali çok yüksek olan ve acil olarak koruma altına alınması gereken bölgeler anlamına gelmektedir. İlk olarak 1988 yılında Norman Myers tarafından gündeme getirilen sıcak nokta kavramına göre, bir alanın sıcak nokta olabilmesi için; barındırdığı biyolojik türlerin dünyanın ...Devamı

Dünyanın En Kalabalık 10 Şehri

İstanbul’da yaşayanlar kalabalık bir şehrin nasıl olduğu konusunda az çok fikir sahibi olmuşlardır. Metro, otobüs, dolmuş ve benzeri tüm toplu taşıma araçlarının tıka basa dolu olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Bazı caddelerinde iğne atsanız yere düşmeyecek bir şehirden bahsediyoruz. Hemen hepimiz İstanbul’un çok kalabalık bir şehir olduğundan şikayetçiyizdir. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden söz ...Devamı

Yerkürenin İçyapısı Ve Levha Tektoniği

Üzerinde yaşadığımız dünyamız gaz, katı ve sıvı kısımlara sahiptir. Dünyanın gaz kısmı yerküreyi saran atmosfer tabakası olarak adlandırılır. Atmosfer tabakası sıcaklık durumları ve gaz yoğunluklarına göre sırasıyla Ekzosfer, Termosfer, Mezosfer, Stratosfer ve Troposfer olarak ayrılır. Katı ve sıvı kısımlar ise bir bütün halinde yerküre olarak adlandırılır. Yerkürenin içyapısına ait bilgiler depremler vasıtasıyla ...Devamı

Deprem Bilimi (Simoloji ) Nedir,Nasıl Sınıflandırılır ?

Ani olarak yer altındaki bir noktadan çıkan titreşimlerin, yeryüzüne ilerleyerek geçtiği ortamları ve yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Bir deprem oluşmadan önce kayaçlarda gerilme birikmekte olup, bu gerilme kayacın değerini aştığı anda deprem oluşmaktadır. Depremin yeraltında oluştuğu noktaya odak noktası, odak noktasının yeryüzündeki iz düşüm noktasına ise Episantr (merkez üssü) denilmektedir.Depremler oluş mekanizmalarına, ...Devamı

Buz Devri Hakkında Bilinmeyen Gerçekler

Görmek zor olsa da, gezegenimiz sürekli bir değişim halindedir. Kıtalar sürekli kayar ve birbirleriyle çatışırlar. Volkanlar patlar, buzullar genişler, geri çekilir ve hayat tüm bunlara ayak uydurmaya mahkumdur. Var oluş boyunca, Dünya, milyonlarca yıllık sürelerde, millerce yüksekliğindeki kutup buzul tabakaları ve dağ buzulları tarafından çeşitli zamanlarda kaplanmıştır. Genellikle uzun vadeli bir soğuk ...Devamı

Çin Seddi Hakkında Destansı Gerçekler

Çin Seddi, ortaçağ Çin mimarisinin başyapıtlarından birisidir ve insanlığın nefes kesici çabalarıyla Çin’in orta kesimindeki zorlu koşullarda devasa bir yapıya kavuşmuştur. Çin Seddi, çöller, dağlar, vadiler ve ormanlarla uzanır, yüzlerce yıldır doğa güçlerine meydan okuyarak bütünlüğünü korumaktadır.Etrafında olan binlerce doğal olaylar veya politik karışıklıklara rağmen, Çin Seddi, Çin’in görkemli tarihine tanıklık ederek ...Devamı

Doğal Kaynaklarımız Ve Yenilenebilir Enerji Türleri

Basitçe belirtmek gerekirse, yenilenebilir enerjiler, sonlu olmayan veya geri dönüştürülebilen kaynaklardan üretilen enerjilerdir.Tipik olarak doğal kaynaklardan (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve su gücü gibi) üretilir.Bunlar ‘’yenilenebilir enerji’’ terimini duyduğumuzda en çok düşündüğümüz örneklerdir ancak tek kaynak bunlar değildir.Neden Yenilenebilir Enerjiye İhtiyacımız Var? -Fosil Yakıtlar Sınırlı Hükümetlerin ve işletmelerin yenilenebilir enerjiye mümkün olduğunca ...Devamı

Tatlı Sularda Asitleşme Sorunu Nedir?

Bilim insanları iklim değişikliği yüzünden okyanus sularının asitleşmesinin arttığını ve okyanuslarda yaşayan canlıların ölmeye başladığını biliyorlardı. Denizlerin, insan kaynaklı karbon dioksiti atmosferden emdiği kanıtlanmıştı. Okyanuslardaki karbonik asit artışının planktonlar gibi birçok hayvanın ölmesine, kabukluların ve mercanların zarar görmesine neden olduğu bilinmekteydi. Okyanusların pH değeri 8.1 olup, Sanayi Devrimi’nin başlangıcından bugüne yaklaşık 0.1 ...Devamı