Edebiyat Kategorisi:

Ağıt Türü Ve Özellikleri

Hayatın en acı anı ölümdür. Her canlı bir gün ölür. Ölen kişilerin ardından büyük acılar duyan sevdikleri bu acı ve üzüntülerini çeşitli sözlerle dile getirirler. “ İnsanoğlunun ölüm karşısında veya canlı- cansız bir varlığını kaybetme, korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, isyanlarını, talihsizliklerini düzenli, düzensiz söz ve ezgilerle ifade eden türkülere ...Devamı

Çocukların Davranışlarına Göre Edebi Metinler Nelerdir ?

İnsanoğlu anne rahmine düştüğü andan itibaren sürekli gelişir. Bu gelişim doğduktan sonra da hızla devam eder. Bu gelişim sürecinin daha ilk yıllarında da farkına varmasa da edebi türler ile tanışmaya başlar. İlk tanışılan edebi tür ninnidir. Uyutulmak istenen bebek ninni ile sakinleşir ve uykuya dalar. Daha sonra masal dinlemeye başlar. Masalların başındaki ...Devamı

Ortaokullarda Türkçe Öğretimin Yeri Ve Önemi

12-15 yaş dönemini kapsayan ortaokul öğrencileri eğitim öğretim yılı içerisinde haftada 5-6 ders saati Türkçe öğrenimi görmektedir. Bu derslerde okuma-anlama, anlatım, dilbilgisi çalışmaları yapılmaktadır. Türkçe dersindeki en önemli araç Türkçe ders kitabıdır. Öğretmen öğrencilerine Türkçe ders kitabındaki parçalar yardımıyla yukarıdaki faaliyetleri yaptırmaktadır. Anlama ve anlatım çalışmalarında öğrencilere okuma parçası okutularak bu parçaya ...Devamı

Fıkra Türü Ve Özellikleri

Şehirlerde gelişen, köylü hikayelerinden daha silk ve göçebe destanlarından daha az dokunaklı olan şehir hikayelerinin en güzelleri realist ve güldürücü fıkralardır.. Fıkra bizim kültürümüzde “kıssadan hisse” geleneğinin güldürücü kısmına aittir. Fıkraların dinleyenler için hem güldürücü hem düşündürücü hem de iğneleyici özellikleri vardır. Fıkralar gerçek hayatın kimi aksayan yönlerini karakterize eden, eleştiren, içerisinde ...Devamı

Halk Edebiyatı Ve Temel Özellikleri

Halk edebiyatı halkın sanatsal üretim faaliyetlerini içerir. Halkın duygularını, düşüncelerini, hayata bakışını, felsefesini yansıtan genellikle sözlü ürünlerdir. Dilden dile aktarılan ve aktarıldıkça değişen, bozulan ürünlerdir. Bu tabir oldukça yenidir. Türkiye’ de aşağı yukarı 100 yıldan beri klasik edebiyat saz ve tekke şiiri nevinden ferdi mahsullerle, malzemesi dile dayanan atalar sözü, destanlar, masallar, ...Devamı

Efsane Nedir? Efsaneler Çocuklara Öğretilmeli Midir?

Yunanca “mitos, mit”, Arapça “usture”, Farsça “fesane, efsane” adlarıyla karşılık bulan efsane insanların geçmişte reel olarak izah edemedikleri, fakat inandıkları ve izaha ihtiyaç duydukları konular hakkında uydurdukları veya gerçek bir olayın içine katılan olağanüstü özelliklerle oluşturulan anlatılara denir. Halkın özlemini, çaresizliğini, bazı ulu kişilere vermek, yüklemek istedikleri sıfatları özgün ve sıra dışı ...Devamı

Edebiyat Nedir? Edebiyat Kavramı Hakkında Temel Bilgiler

Duygu ve düşüncelerin renkli hayallerle, sözcükler kullanarak ifade edilmesi anlamına gelen edebiyatın etimolojik bir tanımın yapmak gerekirse edep kelimesini açıklamak gerekir. Edep Arapça bir kelimedir. Terbiye anlamına gelir. Terbiye bir insanın ait olduğu toplumun kurallarına uyması, bu kurallar doğrultusunda biçimlenmesi demektir. Veya ahlak dediğimiz kavramı hayatında uygulanmasına edep deriz. Bu kelimenin edebiyatla ...Devamı

Masal Türünün En Güzel Örneklerinden: Andersen Masalları

Benim gibi birçoğumuz Hans Christian Andersen adını masallarıyla hatırlarız. Danimarka’yı ziyaretimde yolum Odense kentine düşmüştü. O zamana kadar Andersen’in Odense’li olduğunu bilmiyordum. Kentin ziyaret edilecek yerleri arasında yazarın evi baş sırayı almaktaydı. Danimarka’nın 3. büyük kenti olmakla birlikte sakin ve orta büyüklükteki bir yer olan Odense adeta Andersen ile bütünleşmişti. Ayni şeyi ...Devamı