Edebiyat Kategorisi:

İskenderiye’li Bir İtalyan Şairi Ungaretti Kimdir ?

Toscana’nın Lucca kentinden Mısır’a göç eden bir ailenin oğlu olan, İskenderiye doğumlu şair Giuseppe Ungaretti (1888 – 1970) modernist bir şair, gazeteci, deneme yazarı, eleştirmen, akademisyen, hermetizm olarak bilinen deneysel akımın önde gelen temsilcilerinden ve 20. yüzyıl İtalyan edebiyatının en ünlü isimlerinden biridir. Yaptığı yeniliklerle İtalyan şiirine köklü bir değişim getirdi. Süveyş ...Devamı

Daudet’nin Değirmeni

19.yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkan Natüralizm’in (Doğalcılık) kurucularından Alphonse Daudet, (13 Mayıs 1840 – 16 Aralık 1897), Nîmes’li bir ipek üreticisinin oğludur. 1849’da babası fabrikasını satıp Lyon’a taşındı. Alphonse, 14 yaşındayken yazmaya başladı. 1857’de ailesi tüm servetini kaybetti ve Daudet’nin Ales’teki bir okulda altı mutsuz ay boyunca yardımcı görevli olarak isteksizce çalışma ...Devamı

Osmanlı Terminolojisinde Kullanılan Bazı Terimler, Deyimler ve Anlamları – Bölüm 2 –

Câize: Osmanlı terminolojisinde bir şairin veya bir yazarın methiye (övgü) şeklindeki eserini sunduğu büyük ve varlıklı kişiden aldığı zamanın telif ücretine verilen isimdir. Bu ücret bahşiş, para veya ağır hediyeler şeklinde olabilirdi. Çelebi: Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün dönemlerinde terbiyeli, kibar, olgun ve görgülü erkekler için kullanılan bir ünvandır. Bugünkü ”bay” kelimesinin karşılığı olarak ...Devamı

Nayilik Edebi Akımı

Hayatın en canlı yansıması olan edebiyat sanat, değişimin en canlı gelişim alanıdır. Edebiyatçılar, sosyal hayatta meydana gelen çeşitli değişiklikler karşısında takındıkları tavırla hem topluma ışık tutarlar hem de onu yansıtan bir ayna olurlar.Geçimişten günümüze de Türk edebiyatının en hızlı değişimler geçirdiği dönem şüphesiz Batı tesirindeki Türk edebiyatı devridir.Edebiyatımızda Tanzimat Devri’yle başlayan özünü ...Devamı

Çağatay Türkçesi Tarihçesi

Çağatay hanlığı, Moğol hükümdarı Cengiz hanın oğullarından Çağatay’ın ismini alarak kurulan bir devlettir.Cengiz han ölmeden önce toprakları oğulları arasında paylaştırmış, Kaşgar civarı ile Maveünnehir’in büyük bölümünü Çağatay’a vermişti.Bu devlet 1227-1370 arası bu topraklarda hüküm sürdü. Çağatay Han’ın 1241’de vefatından sonra Çağatay hanlığı Moğol devletiyle mücadeleye girişti. Çağatay’ın torunlarını taht mücadelesi yüzünden Harzemşahlar ...Devamı

Ütopya Nedir?

Thomas More 1516 yılında yayınlanacak ‘Ütopya’ isimli kitabında yeni kavram yaratmıştır. Thomas More‘un ütopyasından yola çıkılarak oluşturulan bu terim ile ideal bir ülke yani eşit, mutlu ve doğru bir toplum ifade edilir. Ütopya için Distopya’nın tam tersi de denilebilir. Ütopyayı mükemmel ancak hayali bir toplum olarak da tanımlayabiliriz. Mükemmeldir çünkü insanların umutları ...Devamı

Distopya Nedir?

Gelecekte olabilecek olumsuz toplumları tanımlamak için kullanılan ‘distopya’ kelimesinin kökeni eski Yunancaya dayanır. Anti – ütopya diye de adlandırabileceğimiz distopyayı oluşturan ‘dis’ ve ‘topya’ hecelerinin kökü eski yunancada ‘kötü’ ve ‘yer’ olarak yer alır. Distopik toplumlar zulüm, terör, fakirlik, sefalet veya çok ilerlemiş teknolojinin topluma olumsuz yansımasının olduğu kurgusal toplumlardır. Bu toplumlarda ...Devamı

Dil Olgusu Nedir?

Dilin tanımı bir çok araştırmacı yazar, bu işin uzmanı olan profesör tarafından şu şekilde yapılmıştır. Dil, çok değişik görünümler sunan ve bu görünümler arasında evrensel ve özgün nitelikler barındıran bir bütündür. Dilin kendi doğası gereği ve yapılan çalışmaların yaklaşım biçimi ayrılığı ile bir noktada dili sorun haline getirmiştir. (Vardar 1982). Dil; toplumsal ...Devamı