Eğitim Kategorisi:

Mukarnas Nedir ?

Mukarnas ya da mukarnes, İslam mimarisinin süsleme ve taşıyıcı geçiş tekniklerinden biridir. İslam mimarisinin harikuladeliklerinden bir olarak kabul edilen bu teknik, prizmatik formların simetrik bir harmonisini temsil eder. Geometrik şekiller ve bu şekiller üzerinde ışığın oluşturduğu etkilerle elde edilen üç boyutlu algı hissi veren Mukarnas, gerek geçiş formlarındaki yeri gerekse de ihtişamlı ...Devamı

Süpervizyon Nedir?

Terapi süreci, terapistlerin kendi kimliklerini bir yana bırakmaları gereken bir süreçtir. Danışanlarla objektif bir ilişki kurmaları gerekmektedir. Ancak bu ilişkiyi kurmak sanıldığı kadar kolay bir durum değildir. Uzmanlar, danışman olma yolunda geniş bir eğitim alıp uzun bir hazırlık süreci dahi geçirseler, çocukluk travmalarını, kişisel yaşantılarını, önyargılarını kısacası kimliklerini eşikte bırakmakta zorlanabilirler. Böyle ...Devamı

Çocukları Harekete Geçirmenin 9 Kolay Yolu

Teknoloji çağının saymakla bitmeyecek yararları olduğu ve 21. yüzyılda yaşayan çocukların bu anlamda atalarından şanslı olduğu su götürmez bir gerçektir. Ancak, her gülün bir dikeni olduğu gibi teknolojinin de insanlığa bazı zararları mevcuttur. Bunların içerisinde belki de en önemlilerinden bir tanesi de, çocukların teknolojik cihazlarla aşırı zaman geçirip, hareketi günden güne azaltmalarıdır. ...Devamı

Çağatay Türkçesi Tarihçesi

Çağatay hanlığı, Moğol hükümdarı Cengiz hanın oğullarından Çağatay’ın ismini alarak kurulan bir devlettir.Cengiz han ölmeden önce toprakları oğulları arasında paylaştırmış, Kaşgar civarı ile Maveünnehir’in büyük bölümünü Çağatay’a vermişti.Bu devlet 1227-1370 arası bu topraklarda hüküm sürdü. Çağatay Han’ın 1241’de vefatından sonra Çağatay hanlığı Moğol devletiyle mücadeleye girişti. Çağatay’ın torunlarını taht mücadelesi yüzünden Harzemşahlar ...Devamı

İyi Bir Pazarlama Nasıl Yapılmalıdır, Pazarlamanın İncelikleri Nelerdir?

İnsanların avcı-toplayıcı yaşamı terk edip yerleşik düzene geçtiğinden ve kontrollü üretimi sağladığı eski çağlardan beri, talep fazlası ürünlerin başka ürünlerle değiştirilmesi (takas) ya da satılması gerekliliği süregelmiştir. Bu durumun sürdürülebilir olması, talep ve arz dengesinin bir şekilde yakalanması için de ürünün pazarlanması gerekmekte, bu arabuluculuk görevini de eski tabirle pazarlamacı, yeni deyişle ...Devamı

Personel Eğitimi

Personellerin verimli çalışmaları niteliklerinin işe uyumuna bağlıdır. Herhangi bir nedenle bu denge bozulursa personel eğitimine gereksinim duyulur. Personel eğitimi, personellerin bilgi, beceri ve yetenek seviyelerini yükselterek, iş gereklerine uyarlamak amacıyla verilen eğitimdir. Personel geliştirme ise, işini iyi yapan, gelecekte üst kademelerde görevlendirilecek kişilerin yeni göreve hazırlanmasıdır. Yöneticiler, eğitilecek ve geliştirilecek kişileri astlarından ...Devamı

Origaminin Çocuklar İçin Faydaları

Origami, Japonya kökenli olan kağıt katlama sanatıdır. Origamide temel amaç, genellikle tek parça bir kağıdı değişik şekillerde katlayarak ortaya bir şekil çıkarmaktır. Japonya’da origami sanatının ortaya çıkışı 1600’lü yıllara kadar dayanmaktadır. O tarihten günümüze, gerek Japonya’da gerekse dünyanın diğer çeşitli bölgelerinde kağıtları katlayarak, keserek veya yapıştırarak çeşitli şekiller oluşturmaya dayalı değişik origami ...Devamı

Akıllı Tahtalar İçin Sunu Nasıl Hazırlanır?

Akıllı Tahtalar İçin Sunu Nasıl Hazırlanır Günlük yaşantımızda ve okul tarihçelerin genelinde artık eğitimler akıllı tahta sunumu ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle akıllı tahtalarda eğitim potansiyeli daha pratik olup özellikle ilkokul çağında bir çocuk için zeka geliştirici bir unvana sahiptir. Bu nedenle öğretmenlerin ve diğer bilim insanlarının bir şeyi tam olarak öğretmeye çalışırken ...Devamı