Ekonomi Kategorisi:

Rekabet Hukuku Bakımından Birleşme ve Devralmalar

Genel Olarak… Teşebbüsler, birleşme ve devralma konularında sınırsız bir hareket alanına sahip değildir. Bu hususta onların sınırlarını belirleyen rekabet hukuku, hangi durumlarda bir ihlal durumunun söz konusu olabileceği, bu konudaki istisnai haller ve izin alınmasıyla alakalı esasları belirlemiştir. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Rekabet Kurulu Tebliğleri sınırların çizilmesinde etkin rol oynamaktadır. [9589_anw269.jpg] ...Devamı

İndirim Kodları Nasıl Çalışır?

Eski bir Kızılderili atasözü “en uzağa giden ok en gerilmiş yaydan çıkar” der. Yani alışverişe çıkıp -mesela- bir gömlek mi alacaksınız; demek ki gömlek konusunu ne kadar incelerseniz o kadar başarılı bir alışveriş yapar, hatta belki de alışverişi bir gömlek fiyatına iki gömlekle bitirirsiniz. Eski bir Türk atasözü ise “evdeki hesap çarşıya ...Devamı

İyi Bir Pazarlama Nasıl Yapılmalıdır, Pazarlamanın İncelikleri Nelerdir?

İnsanların avcı-toplayıcı yaşamı terk edip yerleşik düzene geçtiğinden ve kontrollü üretimi sağladığı eski çağlardan beri, talep fazlası ürünlerin başka ürünlerle değiştirilmesi (takas) ya da satılması gerekliliği süregelmiştir. Bu durumun sürdürülebilir olması, talep ve arz dengesinin bir şekilde yakalanması için de ürünün pazarlanması gerekmekte, bu arabuluculuk görevini de eski tabirle pazarlamacı, yeni deyişle ...Devamı

İK Müdürü ve İK Yöneticisi Nedir, Aralarındaki Farklar Nelerdir?

“İnsan Kaynakları” departmanı şirket için mülakatlar, işe alma ve yerleştirme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için oluşturulmuş “beraber çalışabilme” esasına dayanan bir bölümdür. Şirket hiyerarşileri çeşitli türlere ve çalışma şekillerine bağlı olarak zaman zaman değişebiliyor. Bazı şirketler yüzlerce kişiyi istihdam edecek büyüklüklerde olduğundan ve her bir çalışanın doğru rolü üstlendiğini, rolünün ...Devamı

Personel Performans Değerleme

İşletme personellerinin işlerindeki başarılarının, iş gerekleri doğrultusunda tespitine performans değerleme veya personel değerleme denir. Amaç, başarılı ve başarısız personelleri ayırt etmektir. Ayırt etmenin amacı ise yüksek performanslı personelleri ödüllendirerek diğerlerine örnek göstermektir. Büyük işletmelerde performans değerlemeyi insan kaynakları departmanı yapar. Genellikle yılda bir kez performans değerleme yapılır. Performans değerleme sonuçlarının kullanım alanları: ...Devamı

Personel Eğitimi

Personellerin verimli çalışmaları niteliklerinin işe uyumuna bağlıdır. Herhangi bir nedenle bu denge bozulursa personel eğitimine gereksinim duyulur. Personel eğitimi, personellerin bilgi, beceri ve yetenek seviyelerini yükselterek, iş gereklerine uyarlamak amacıyla verilen eğitimdir. Personel geliştirme ise, işini iyi yapan, gelecekte üst kademelerde görevlendirilecek kişilerin yeni göreve hazırlanmasıdır. Yöneticiler, eğitilecek ve geliştirilecek kişileri astlarından ...Devamı

İşe Alım Süreci

İnsan kaynakları yönetiminin işe alım fonksiyonu, işletmeler için çok önemli bir fonksiyondur. İşletmenin sürekliliği ve rekabet için, doğru işler doğru kişilere yaptırılmalıdır. Personel nitelikleri mutlaka iş gereklerine tam uymalıdır. Aksi takdirde personel yanlış seçilmiştir. Personel seçim başarısı, yeni personellerin en kısa sürede beklenen başarıyı göstermesidir. Personel Bulma Personel bulma, işi yapabilecek kişilerin ...Devamı

İş Analizleri

İş analizlerinin en önemli özelliği, insan kaynakları yönetiminin diğer fonksiyonlarına önemli bilgi kaynağı olmasıdır. İşletmedeki farklı işlere ilişkin bilgileri toplama, değerleme ve yorumlamadır. Toplanan bilgiler iş tanımları ve iş gereklerine çevrilerek karar vericilere sunulur. İş analiz bilgilerinden yararlananlar: 1. Üretim yöneticileri başta tüm yöneticiler, 2. İnsan kaynakları yönetici ve personelleri, 3.Sendika yönetici ...Devamı