Ekonomi Kategorisi:

En Çok Kazandıran 15 Harika Meslek Hangileridir?

Günümüzde birçok bireyler tarafından merak edilen konulardan biri de en çok kazandıran mesleklerin hangileri olduğu konusudur. Dilerseniz çokça merak edilen bu konu hakkında makalemiz üzerinden bilgiler sunalım. Hızla değişen çağımız ile birlikte bazı meslekler geçmişe göre günümüzde çok daha fazla kazançlar sunmakla birlikte bu nedenle en fazla tercih edilen meslekler haline gelmektedir. ...Devamı

İş Kurmak İsteyenler Bu 7 Maddeye Dikkat Etmeli

İş kurmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken birçok detay vardır. Ülkemiz ekonomik şartları dikkate alındığında bir iş kurmak cesaret isteyen bir iştir. Avantajları olduğu gibi dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Ama risk alınmadan başarının gelmeyeceği de göz önünde bulundurulacak olursa iş kurmanın bir maceraya atılmaktan çok başarıya ulaşmanın ilk adımı olduğu unutulmamalıdır. İş kurmak ...Devamı

Kalite Maliyet Çeşitleri

Kalite maliyetleri uygunluk kalitesi ile ilgilidir. Uygunluk kalitesini sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan giderler ile uygunluk kalitesinden sapmaların yol açtığı istenmeyen maliyetlere kalite maliyetleri ya da giderleri denir. Diğer bir ifade ile kalite maliyetleri, kaliteyi üretmek için yapılan giderler ile kalitesiz mal ya da hizmetler nedeniyle maruz kalınan giderlerdir. Kalite ...Devamı

Para Piyasaları Takibi Nasıl Yapılır?

Para piyasaları takibini sağlıklı şekilde yapabilmek için; • Ekonomik Takvim ve veri akışı takip edilmelidir. • Finans ve ekonomi haberleri takip edilmelidir. • Ekonomiyi ilgilendirecek siyasi haberler takip edilmelidir. ...Devamı

İş Etüdü Kavramı

İş Etüdü: Verimliliği arttırmak amacıyla işi yapacak kişinin gücünü ve gereksinmelerini göz önünde bulundurarak, işin en iyi yapılış biçimi ve tamamlanma süresini saptamak için iş sistemleri üzerinde yapılan çalışmalardır. İnsan, makine ve malzeme arasında oluşan tüm etkileşimleri verimliliğe dönüştürmeye çalışan, yeni iş yöntemleri geliştirerek işin hem kalitesini hem de tatmin düzeyini arttıran ...Devamı

Tedarik Zincirinde Çapraz Sevkiyat Nedir?

Çapraz sevkiyat tedarik zincirinde ortaya çıkan maliyetlerde ve zamanlarda hayati önem taşıyan tasarruflar sağlayabilen bir tedarik zinciri anlayışıdır. Bu anlayışta alışılan depo kavramı önemli ölçüde değişmiş, depo olarak adlandırılmak yerine giren ve çıkan ürünlerin eş zamanlı senkronize edilmesini amaçlayan transfer noktalarına dönüşmüştür. Temel anlayış stokların ortadan kaldırılarak işletmeye maddi avantaj sağlanmasına çalışılmasıdır. ...Devamı

İktisadın Bölümleri

Mikro ve Makro İktisat Mikro İktisat: İnsanların ekonomik davranışlarını ve küçük iktisadi birimlerle ilgili tercihlerinin mevcut halini inceleyen iktisat bölümüdür. Temel konuları, bireysel iktisadi kararlar, iktisadi kaynak dağılımı, fiyatlar, üretim ve gelir dağılımıdır. Makro İktisat: İktisadı bütün halinde ve toplu iktisadi davranışları inceleyen iktisat bölümüdür. Temel konuları, milli gelir, para, bankacılık, enflasyon, ...Devamı

İktisadi Düşünce Tarzı

İktisadi konulara yaklaşım, inceleme konuları farklı da olsa belirli ilkelere dayanır. Buna iktisadi düşünce tarzı denir. İlkelerin başında, kıtlık koşullarında tercih yapmak gelmektedir. Bir diğer ilke ise kişilerin iktisadi davranış biçimleri ve tercih süreçleri ilkesidir. En son incelenecek ilke ise iktisadi düşünce tarzının mevcut durumla analize başlama ve çıkacak değişimin sonuçları incelemesidir. ...Devamı