Ekonomi Kategorisi:

KKB Puanı Nedir?

Günümüzde finans sektörü içerisinde yer alan bankaların ürün ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen tüketiciler bir takım koşullara uyum sağlaması gerekmekte ve özellikle kredibilite durumlarının iyi bir seviyede olması istenmektedir. Bu koşullara uyum sağlayan her tüketici bankaların sunmuş olduğu kredi, kredi kartı ve daha pek çok üründen yararlanma aşamasında sorunsuz bir şekilde nakit ihtiyaçlarını ...Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı İnsan kaynakları yönetiminin ana konusu, üretim faktörlerinden emektir.  Üretilen mal ve hizmetlerin ekonomik olmaları için mutlaka insan ihtiyaçlarını karşılamalıdır. İşletmeler de bunun için üretimde insan emeğinden yararlanırlar. Dolayısıyla insan kaynağı, üretimin araç ve amacıdır. İnsanlar üretimde fiziksel ve düşünsel emek harcarlar. Fiziksel emek kas gücüne, düşünsel emek ise ...Devamı

Nepotizm Nedir?

Nepotizm, özellikle iş yaşamında akrabalara yönelik yapılan kayırmaları ifade eden bir terimdir. Terimin kökeni, Katolik papalar tarafından yeğenlerini kilise içerisinde kardinallik gibi önemli pozisyonlara getirmelerine dayanmakta ve Latince yeğen anlamına gelen “Nepos” sözcüğünden gelmektedir. Günümüzde ise özellikle iş yaşamında, bazı kişilerin sırf birilerinin akrabası olmasından dolayı işe alınması veya terfilerde önceliğe sahip ...Devamı

Yönetim Fonksiyonları

İşletmeler kuruluş statüleri, sermayeleri, teknik özellikleri ve çalışma alanları yönünden çok çeşitlidir. Ancak tüm işletmeler, üretim arttırma, ürün kalitesi arttırma ve üretim maliyeti düşürmeye gayret ederler. Yönetim Fonksiyonları Listesi *Planlama *Örgütleme *Kadrolama *Yöneltme *Denetim *Yenilik *Temsil Etme *Değerleme *İdare Etme *Harekete Geçirme *Güdüleme *Önderlik *Karar Verme *İletişim Planlama Amaçların ve amaçlara uygun ...Devamı

Batık Maliyet Yanılgısı

Batık maliyet yanılgısı (sunk cost fallacy), bireyler geçmişte harcadıkları zaman, emek veya yatırdıkları para sebebiyle, yanlış bir yatırımı veya davranışı sürdürmekte ısrar ettiklerinde ortaya çıkan durumdur. Bir konuda karar verilirken, akılcı davranış şekli, verilecek kararın gelecek dönemde sağlayacağı kar veya zararı göz önüne almaktır. Batık maliyet yanılgısında ise, kişiler, aldıkları kararın gelecekte ...Devamı

Cam Tavan Kavramı Nedir?

“Cam Tavan (Glass Ceiling)” benzetmesi, özellikle kadınların iş yerlerinde maruz kaldıkları ayrımcılık sebebiyle, iş yerinde yükselmelerinin engellenmesini anlatmak için kullanılan bir benzetmedir. Benzetme zaman zaman azınlıklara mensup kişilere yönelik olarak da kullanılabilmektedir. Son dönemde özellikle A.B.D.’de Asya kökenlilerin iş yerinde maruz kaldıkları ayrımcılıklar sebebiyle yükselememelerine yönelik olarak “Bambu Tavan” benzetmesi de kullanılmaya ...Devamı

Anonim Şirketler

Genel Olarak Anonim Şirket: Anonim şirket, uygulamada diğerlerine göre daha büyük işletmelerin tercih ettiği yaygın şirket türlerindendir. Anonim şirketler kurumsal bir yapıya sahiptir. Bu şirketler sermaye şirketlerinin en tipik örneğidir. Şahıs şirketlerinden çok ortaklı yapısıyla ayrılmaktadır. Anonim şirketlerde en önemli husus sermayedir. Paydaş sıfatını kazanabilmek için sermaye taahhüt edilmesi gerekmektedir. Ancak bankalar ...Devamı

Yönetsel Yetenekler

1-Teknik Yetenek: Teknik, yöntem, donatım ve süreçleri anlayarak kullanma yeteneğidir. Yöneticinin yönetim alanı hakkında gerekli bilgileri edinmesidir. Yöneticilerin etkinlik faktörlerinden biri de işine ilişkin teknik bilgi seviyesidir. Ancak, teknik yetenek tek başına yetersizdir. Yönetim basamağı yükseldikçe teknik yetenek gereksinimi azalmakta, beşeri ilişki ve kavramsal yetenek gereksinimleri artmaktadır. Üst yöneticiler üretim ve işçilerle ...Devamı