Ekonomi Kategorisi:

Antrepo Nedir?

Günlük yaşantımızda çok duymadığımız fakat nadiren de olsa denk geldiğimiz, daha çok ticaretle uğraşanların bildiği bir sözcüktür antrepo deyimi. Antrepo sözcüğünün kökenini araştırdığımızda sözcüğün Fransızca kaynaklara dayanmakta olduğunu görmekteyiz. Fransızcadan dilimize girmiş bir sözcüktür. Anlamı, gümrüklere gelen ithalat vergileri ödenmemiş, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş ticari eşyanın gitmesi ...Devamı

MERCOSUR Nedir?

MERCOSUR, Güney Amerika ülkeleri tarafından kurulmuş olan bir ticari ve politik birliktir. Güney Amerika ortak pazarı olarak düşünülebilir. MERCOSUR adı, İspanyolca Güney Ortak Pazarı anlamına gelen “Mercado Comun del Sur” kelimelerinin kısaltmasından gelmektedir. MERCOSUR, 1991 yılında Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay arasında imzalanan Asuncion Anlaşması ile kurulmuştur. MERCOSUR’un kurucu dört devlet dışındaki ...Devamı

Dünya Ekonomik Forumu Nedir?

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), 1971 yılında Klaus Schwab tarafından İsviçre’de kurulmuş olan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Organizasyonun amacı politik, akademik ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek, dünyadaki mevcut problemleri tartışmak ve dünyadaki mevcut durumu daha iyi hale getirmek olarak belirlenmiştir. Dünya Ekonomik Forumu, her yıl Ocak ...Devamı

Stagflasyon Nedir?

Stagflasyonun basit tanımı, durgun ekonomi ile fiyat enflasyonunun birleşmesidir.Bir başka deyişle, ekonomi zayıflarken fiyatların yükselmesidir.Stagflasyon terimi 1970’lerin enflasyon döneminde ortaya çıkmıştır.Normal koşullar altında enflasyonun satın alma talebini artırması beklenebilir.Bu bir çok para politikası yöneten kuruluşun, genel olarak yüksek enflasyon dönemlerinde faiz oranlarını artırmasının sebebidir.Bu yöntem ekonomiyi soğutmaya ve enflasyonun kontrol dışı kalmasını ...Devamı

Sanayi Devrimi Nedir? Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Sanayi Devrimi, 18. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine büyüyerek yayılmıştır. Bu ekonomik düzen değişimi, beğeni kültürünü, yapılan işlerin ne şekilde yapıldığını ve malların nasıl üretildiğini değil, aynı zamanda insanların hem birbirlerine hem de genel olarak dünyaya nasıl ilişkin oldukları biçimini de değiştirdi. Toplum olarak yaşanan bu değişim ...Devamı

Dağıtım Kanalları Hakkında Önemli Bilgiler

Dağıtım kanalları, ürünlerin üreticiden alıcılara doğru el değiştirme yollarıdır. Ürünler, üretim yerinden itibaren çeşitli ellerden geçerek alıcılara ulaşır. Dağıtım kanalları, ürünlerin üreticilerden alıcılara ulaşmalarına vasıta kişi ve kuruluş topluluklarıdır. Dağıtım kanalları, ürünlerin doğru yer ve zamanda, istenilen miktarda bulunmaları için çok önemlidir. Müşteri tatmini sürdürmek için de dağıtım kanallarına gereksinim duyulur. Dağıtım ...Devamı

Ekonomide Talep Miktarını Belirleyen Faktörler

Talep miktarı üzerinde birçok faktör etkilidir. Talep miktarını belirleyen bu faktörler; satın alınmak istenilen malın fiyatı, tüketicilerin gelirleri, ilgili diğer malların fiyatları, tüketicilerin gelir dağılımı, tüketicilerin zevk ve tercihleri olarak sıralanabilir. Ancak belirtilen tüm bu değişkenlerin talep miktarı üzerindeki etkisini aynı anda belirlemek olanaksızdır. Bu nedenle söz konusu bir değişkenin, o malın ...Devamı

Açık Artırma Nedir?

”Müzayede” Latince augeo sözcüğünün yükseltmek ve artırmak anlamına gelen bir türevidir. Bir açık artırmanın en yaygın tanımı, malların herhangi bir fiyat taşımadığı, ancak rekabetçi teklif verme mekanizması yoluyla belirlendiği bir satış türüdür.Müzayede, sınırlı bir zaman çerçevesinde en yüksek teklif veren alıcıya eski veya yeni herhangi bir sabit kıymeti satmak için iyi bir ...Devamı