Ekonomi Kategorisi:

Muhasebe Bilgilerinin Kullanıcıları Kimlerdir?

Yöneticiler: Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için işletmenin faaliyetlerine ilişkin mali bilgilere gereksinim duyarlar. Çünkü neyi, ne zaman, nasıl, niçin ve kimle yapacaklarını mutlaka bilmelidirler. Mesela; gelen-giden paralar, alınan-satılan mallar, personeller ve maaşları gibi bilgiler. İşletme Sahipleri: Ekonomik gelişmeler ve işletme büyüme süreçleri kişilerin tek başlarına yetersizliklerini göstermektedir. Bunun için şirketlere gereksinim ...Devamı

Muhasebe Nedir?

İşletme Faaliyet ve Ölçümleri Çeşit çeşit faaliyetlerde bulunan işletmeler bulunduğu bilinmektedir. Faaliyet konusu farklılığına karşılık tüm işletmelerin amaçları ve çalışmaları aynıdır. Üç temel ana çalışmaları vardır; 1-Finansman 2-Yatırım 3-Üretim ve Satış İşletmelerin faaliyet sürdürmeleri için her şeyden önce yeterli sermaye gereklidir. Bazen ise sermaye yanında, üçüncü kişilerden alınacak borçlar da gerekir. Sermaye ...Devamı

Emeklilikte Finansal Açıdan Rahat Etmek için Neler Yapılabilir?

Yükselen emeklilik yaşları ile, her ne kadar özellikle gençlere emeklilik ulaşılması neredeyse imkansız uzak bir hayal olarak gözükse de, zaman hızla geçmekte ve çalışan kişiler eninde sonunda emekliliği hak etmektedirler. Yükselen ortalama ömür süreleri ile birlikte, 65 yaşında emekli olan kişilerin bile önlerinde yaşayacakları ortalama 25-30 yılları bulunmaktadır. Bu noktada, insanlar gençken ...Devamı

İşletme Varlık ve Kaynakları

İşletmeler, para, menkul kıymet, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri sistematik şekilde, bilinçli bir araya getirerek kurulur ve faaliyetlerini sürdürürler. İşletmenin varlığı için gereken bu faktörlere işletmenin varlıkları denir. İşletmeye varlıklar kurucuları tarafından verilir. İşletmenin varlığı için önce kişiler, sonra o kişilerin vereceği varlıklar gereklidir. İşletme, kurulduğunda kurucuların kişiliklerinden tamamen bağımsız bir ...Devamı

İşletmelerin Küçülmesi

1980’li yıllara kadar, işletmelerde büyümeye önem verilmiş ve işletmenin temel amaçlarından kabul edilmiştir. Aynı zamanda, büyümeye ilişkin varsayımlar, yönetimde temel nitelik kabul edilmiştir. Bu halde; *Büyük örgütler daha iyi kabul edilmiştir. *Sonsuz büyüme, örgütsel gelişimde doğal olarak istenmiştir. Büyüme, örgütsel yaşam gereği kabul edilerek, büyümeden başka her şey normdan sapma ve zayıflık ...Devamı

İşletmelerde Büyüme ve Birleşme Türleri

Büyüme Kavramı Pek çok işletme, büyümeyi temel amaç edinir. Dengeli ve sürekli büyüyen işletmelere de “dinamik işletme” denir. Büyüme, işletmelerin gelişimi yönünden olumlu kabul edilir. Ancak, bazı işletmeler ise büyüme kaynaklı sıkıntılar nedeniyle büyümek istemezler. İşletmeler, çeşitli nedenlerle büyümek isterler. Sabit ortamda faaliyet sürdüren işletmeler, global işletmelerle rekabet edemezler. Çevre koşulları, tüketici ...Devamı

İşletmelerin Kuruluşu

Kuruluş Kararı İşletme kurmak, bir alanda yatırım yapmak demektir. Yatırımın verimi kuruluş kararı tutarlılığına bağlıdır. Küçük ve orta boyutlu işletmelerde kuruluş çabası büyük ölçekli işletmelerden daha kolaydır. Kuruluşta, girişimci tecrübesi, sezgisi, kestirimi ve girişkenliği öne sürülür. Çok ayrıntılı yapılmayan araştırmalarla, işletme kurulabilir ve başarılı olunabilir. Ancak büyük işletmelerde kuruluş çalışmaları çok ayrıntılı ...Devamı

İşletme Çeşitleri

Üretilen Mal ve Hizmetlere Göre İşletmeler 1-Endüstri İşletmeleri: Üretimde kullanılan girdileri fiziksel veya kimyasal değişikliklerle işleyerek yeni mallar üreten üretim işletmelerdir. Gelişmiş üretim teknikleriyle üretim yaparlar. Fabrikalar endüstriyel üretim yaparlar. Hammadde işleyen veya taşıt montajı yapan işletmeler endüstri işletmelerine örnektir. 2-Ticaret İşletmeleri: Üretim işletmelerinde üretilen ürünleri satın alarak, başka kişi veya kuruluşlara ...Devamı