Psikoloji Kategorisi:

Süpervizyon Nedir?

Terapi süreci, terapistlerin kendi kimliklerini bir yana bırakmaları gereken bir süreçtir. Danışanlarla objektif bir ilişki kurmaları gerekmektedir. Ancak bu ilişkiyi kurmak sanıldığı kadar kolay bir durum değildir. Uzmanlar, danışman olma yolunda geniş bir eğitim alıp uzun bir hazırlık süreci dahi geçirseler, çocukluk travmalarını, kişisel yaşantılarını, önyargılarını kısacası kimliklerini eşikte bırakmakta zorlanabilirler. Böyle ...Devamı

Beden İmgesi Üzerine

Beden imgesi, bireyin nasıl göründüğü ile ilgili düşünceleri ve görüntüsünün ona hissettirdiği olumlu veya olumsuz duygularıdır. Yani kısaca beden imgesi, bireyin fiziksel görüntüsü ile alakalı bilişsel ve duygusal algılarıdır. Bunun yanısıra, diğer insanların bizi nasıl gördüğü ve görüntümüzü nasıl algıladıklarıyla ilgili varsayımlarımız ya da düşüncelerimiz de beden imgemizin kapsamındadır. İnsanların, kilo, boy, ...Devamı

Lohusa Sendromu Nedir?

İlk gebeliklerde görülme sıklığı daha fazla olan, doğum sonrası ilk 6 haftada başlayıp 1-2 yıl kadar sürebilen; üzüntü hali, kaygı, aşırı sinirlilik, duyarsızlık, bebeği istememek, bebeği yeterince sevememek, bebek ile ilgilenmek istememek, ağlama krizleri, kendini beğenmemek, suçluluk duygusu, aşırı mutsuzluk ve huzursuzluk gibi depresyon belirtileri ile ortaya çıkan duruma lohusa sendromu veya ...Devamı

Psikoloji Bilimi Nedir?

Kelime anlamı ruh bilimi olan psikoloji, insan ve hayvan davranışları ile birlikte zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Davranış ise, canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri eylemlerin tamamıdır. Doğrudan veya dolaylı yollarla gözlemlenebilirler. Bu davranışların ortaya çıkması ise zihnimizdeki bir takım hareketlilikler ile meydana gelir. Gerçekleşen bu hareketlilikler de zihinsel süreçlerdir. ...Devamı

Kaygı Bozukluğu Nedir, Nasıl Giderilir?

Kaygı (anksiyete) bozukluğu; sürekli olarak, aşırı şekilde ve durumla uygun olmayan endişe halidir. Bu rutin endişe hali, kişinin günlük hayatını kötü yönde etkiler ve rutin faaliyetlerin gerçekleşmesini zorlaştırır. Anksiyete bozukluğu olan kişilerde yaygın görülen düşünce tutum ve davranışlar şu şekilde sıralanabilir: Her durumda en kötü sonucun düşünülmesi Her şeyin denetim dışında olduğu ...Devamı

Motivasyonu Koruma ve Geliştirme Yöntemleri

Motivasyon geliştirme yöntemleri öncesinde kavramın tanımını yapmak gerekmektedir. Motivasyon, güdüleme ya da isteklendirme olarak karşılık bulur. İnsanların hayatında yapmak istedikleri şeyler için harekete geçmesini sağlayan gerekçelerdir. Örneğin bazıları için sınav kazandıktan sonra üniversiteye devam etmek ve meslek elde etmek harekete geçiren bir nedenken bazıları için de çocuklarını okula göndermek, para kazanmak gibi ...Devamı

Ruh Sağlığı ve Koruma Yöntemleri

Sağlıklı olmak bir bütün olarak değerlendirildiğinde, fiziksel sağlık yanında ruh sağlığının da kritik öneme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak söz konusu ruhsal durum, fiziksel sağlıkta olduğu gibi somut verilere dayanmadığı için, daha zor ve çözülmesi de daha karmaşık bir hal alabiliyor. Bu nedenle öncelikle ruh sağlığı tanımını yapmak ve bunu bozan etkenlerle ...Devamı

Çocukları Harekete Geçirmenin 9 Kolay Yolu

Teknoloji çağının saymakla bitmeyecek yararları olduğu ve 21. yüzyılda yaşayan çocukların bu anlamda atalarından şanslı olduğu su götürmez bir gerçektir. Ancak, her gülün bir dikeni olduğu gibi teknolojinin de insanlığa bazı zararları mevcuttur. Bunların içerisinde belki de en önemlilerinden bir tanesi de, çocukların teknolojik cihazlarla aşırı zaman geçirip, hareketi günden güne azaltmalarıdır. ...Devamı