Sanat Kategorisi:

Atabetü’l-Hakayık

Yeni bir edebiyat çığırının başlangıcı olan İslamiyet’le birlikte verilen ilk eserler oldukça kıymetlidir. Geçiş dönemi olarak adlandırılan bu dönemde verilen ilk eserler İslami ve İslam öncesi edebiyatının özelliklerini bir arada barındırmakla birlikte yeni denen ve uygulanan ölçü ses sitemi nedeniyle de çeşitli bakımlardan hatalar ihtiva eder. Karahanlı dönemine denk gelen bu eserlerden ...Devamı

Sone Nazım Şekli Nedir?

Osmanlı Devleti’nin son yıllarında gerilemeye başlamasıyla birlikte bu geriliğin nedenlerini ortadan kaldırmak için batıya yönelinmiş , Batılı eğitim kurumları örnek alınarak yeni eğitim kurumları açılmış, çok sayıda öğrenci batıya – özellikle batı denildiğinde 19. yüzyılda Fransa akla gelir-gönderilmiş. Batıya giden sanatçılar ve sanatsever devlet adamları batılı edebiyatçıların etkisinde kalarak ülkeye döndüklerinde yeni ...Devamı

Altun Yaruk Nedir?

Dil ile ilgili çalışmalar ve milletlerin hayatında yer eden din, siyaset, ekonomi, savaş gibi olay, durumlara ve değerlere ait eserler milli kimliği şekillendiren en önemli vesikalar olarak görülürler, zira milli bilinci var eden, kültürü geleceğe aktararak özelde milletleri genelde insanlık medeniyetini böylelikle daha ileriye taşımak mümkün olur. Altun Yaruk, Türk tarihinin hakkında ...Devamı

Türki-i Basit (Basit- Sade Türkçe) Ekolü

Ulusların medeniyet dünyasında var olmasının bel kemiğini teşkil eden hayati bir varlıktır dil. Diller de tıpkı milletler gibi tarih içinde farklı evrelerden geçerek varlıklarını sürdürürler. Bu bağlamda milletlerin karşı karşıya kaldıkları sosyal siyasi ve dinsel değişimler doğrudan dile ve dilin gelişimine yansır. İşte Türk Dili’nin de İslam etkisindeki medeni dairenin içine girmesi ...Devamı

Sebk- i Hindi Akımı Nedir?

Dilin ve onunla bağlantılı olan, bir dil ve anlam sanatı olan şiirin tarihi aynı zamanda insanlığın varoluş tarihidir. Şiir sanatının üstadı olan şairler anlamda en yüce ve ince duyguları anlatmak için daima yeni akım ve anlayışlardan beslenmiş ve bu anlayışları geliştirmişlerdir. Bu çalışmamızda edebiyatımızın en köklü ve orijinal devirlerinden olan divan edebiyatında ...Devamı

Ahmed Arif Kimdir?

Sevmenin ve hasretin şairi Ahmed Arif son dönem edebiyatımızın aykırı sesi nedeniyle hep görmezden gelinen altın hazinesidir. Şiirlerindeki insanı buram buram saran Anadolu sevdası ve sıcaklığını kimse onun kadar başarılı ve ustalıkla verememiştir. İnsanı kendinden alıp götüren insan hikayelerinin ve konuşma dilinin samimi doğallığını en özlü ve en sıcak metaforlarla şiir diline ...Devamı

Sanat Terapisi Nedir?

Her yaştan bireylerin rahatlıkla katılabileceği sanatsal faaliyetlerden iyileştirme maksatlı yararlanmaktır. Yani kişilerin duygularını sanat yolu ile dışa vurmasıdır. Bu kapsamda; müzik terapi, hareket terapisi, drama terapi, şiir terapi, bibliyo terapi, oyun terapi, kum terapisi yer almaktadır. Sanat bir araç olarak kullanılır. Sanat terapisi öncelikle sorunun farkına varılmasını ve sorunun dışa vurulmasını sağlar. ...Devamı

26 Mart Ölmeme Günü

Şairlerin dünyası aynı zamanda yaşama olan; aşkın ölüme olan isyanın haykırışıdır. Şair mısralarıyla, her birimizin yüreğinde yer eden, söze dökülemeyen duyguların bayrağını çeker yaşamın surlarına. Mart ayı ki baharın tüm canlılığı ve albenisiyle yüreklerin kıpır kıpır olduğu, aşkların ve anıların derlendiği zamanların kapsını aralar. Ölmeme Günü Nedir ve Nereden Gelir? İsmindeki şairanelikten ...Devamı