Çek Cumhuriyeti

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

cek_cumhuriyeti

Komşuları
Slovakya, Polonya, Almanya ve Avusturya ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Bohemya ve Moravya olmak üzere iki bölgede incelenir.
•    Bohemya, etrafı yüksek dağlarla çevrili yüksek plato görünümündedir.
•    Doğuda Moravya alçak tepelik bir alandır.
•    Önemli akarsuları Elbe, Ohre, Morova’dır.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Kışlar soğuk, yazlar serin geçer.
•    Karasal iklim egemendir.
•    Zengin bir bitki örtüsü vardır. Toprakların yaklaşık 1/3’ü ormanlarla kaplıdır.

Tarım ve Hayvancılık
•    Topraklarının yarısı tarıma elverişlidir.
•    Milli gelir içerisindeki tarımın payı sanayiden azdır.
•    Tahıl, şekerpancarı, patates, üzüm en çok yetiştirilen ürünler arasındadır.
•    Hayvancılık oldukça önemlidir. Domuz, sığır, koyun yetiştirilir.

Yeraltı Kaynakları
•    Yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir.
•    En önemli madeni taşkömürüdür. Linyit, kurşun, çinko, altın çıkarımı oldukça önemlidir.

Endüstri
•    Sanayi oldukça gelişmiştir.
•    Sanayi Prag-Plizen bölgesinde yoğunlaşmıştır.
•    Enerji sıkıntısı üretim miktarını düşürür.
•    Demir-çelik, makine, kimya sanayisi gelişmiştir.

Ulaşım ve Turizm

•    Ülkenin kara ve demir yolu ağı yeterlidir.
•    Kış turizmi, kaplıca ve ılıca turizmi gelişmiştir.
•    En önemli hava limanı Prag’dadır.

Ticaret ve Türkiye ile İlişkileri

•    Almanya ile ticareti gelişmiştir.
•    Avusturya, Macaristan, Polonya ve Rusya ile de ticareti vardır.
•    Türkiye ile ilişkileri 1990’dan sonra gelişmiştir. Çek Cumhuriyeti Türkiye’ye kağıt, demir-çelik, makine ve otomotiv satar. Türkiye’den gıda ve tekstil ürünleri alır.