Cezayir

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

cezayir

Komşuları
•    Yüzölçüm bakımından Atlas ülkelerinin en büyüğüdür.
•    Tunus, Libya, Nijer, Mali, Moritanya, Fas ile komşudur.
•    Kuzeyinde Akdeniz yer alır.

Yer Şekilleri
•    Kıyıdan itibaren iki sıra halinde Atlas Dağları uzanır. Bu dağlar arasında yüksek platolar ve çöküntü alanları bulunur.
•    Kıyılarda ovalar vardır.
•    Ülkenin büyük kısmı çöllerle kaplıdır.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Kıyılarda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde ise çöl iklimi görür.
•    Kıyıdaki dağları denize dönük yamaçları bol yağış alır. İç kesimlerde özellikle çöllerde yağış çok azalır.
•    Sıcaklıklar 50 “C’yi bulur.
•    Akdeniz kıyılarında maki, Atlas Dağları’nda seyrek ormanlar, çöllerde ise vahalar dışında bitki örtüsü yoktur.

Nüfus ve Yerleşme
•    Nüfus artış hız yüksektir.
•    Nüfusun tamamına yakını kuzeyde yaşar.
•    Önemli şehirleri Cezayir, Oran, Konstantin’dir.

Tarım ve Hayvancılık
•    İklim ve yeryüzü şekillerinin elverişsizliği nedeniyle tarım alanları yetersizdir.
•    Sulama önemli bir sorundur.
•    Tarımda ilkel yöntemler kullanıldığından verim düşüktür.
•    Tarım ürünlerini çoğunlukla ithal etmektedir.
•    Tahıl, turunçgiller, zeytin, incir ve hurma yetiştirilir.
•    Dağlık alanlarda göçebe kabileler koyun, keçi ve deve yetiştirir.

Yeraltı Kaynakları
•    Petrol ve doğalgaz önemli yeraltı kaynaklarındandır.
•    İhracat gelirinin büyük bir kısmı bu iki madenden sağlanır.
•    Fosfat diğer önemli madenidir.

Endüstri
•    Sanayileşme giderek artmaktadır.
•    Petro-kimya, demir-çelik, gübre, çimento, dokuma sanayisi gelişmiştir.
•    Kıyılardaki şehirlerde sanayi yoğunlaşmıştır.

Ulaşım
•    Ulaşım kıyı kesiminde gelişmiştir.
•    Önemli şehirler karayolu ve demiryolu ağı ile birleştirilmiştir.

Ticaret
•    Ticaretindeki önemli ülkeler Fransa, İtalya, İspanya ve ABD’dir.
•    Dışarıdan gıda, çeşitli makineler, otomotiv ürünleri, elektronik eşya alır. Fosfat, meyve, şarap ihracatı yapar.

Türkiye ile İlişkileri
•    Bu ülke ile ilişkiler fazla gelişmemiştir.
•    Türkiye Cezayir’den petrol ve doğalgaz alıp karşılığında gıda ürünleri, demir-çelik ve çeşitli makineler satar.