Cönk Nedir?

indirSaz şairlerinin , kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri sırtı dar, eni geniş alttan yukarıya uzunlamasına açılan ve genelde deriyle kaplı defterlerdir. Halk arasında ‘’sığır dili’’ veya ‘’dana dili’’ de denir.

15.yüzyıldan beri kullanılan cönk kelimesinin Türkçe’de iki farklı anlamı vardır. Bunlardan birincisi Türkçe kökenli olan ve halk edebiyatına dair olan terim, diğeri ise Malezya dili kökenli olan ve büyük yelkenli anlamına gelen cönk kelimesidir.

Cönkler genellikle anonimdir. Bazen sadece saz şairlerinin eserleri olmaz içinde, divan şairlerinin eserleri olduğu gibi dini bilgiler, maniler, ilaçlar, hikayeler, vaazlarda bulunabilir.

Yazar: Sultan Yıldırım