Finlandiya

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

finlandiya

Komşuları
•    Kuzey Avrupa ülkesidir.
•    1/3’ü Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer alır.
•    Norveç, İsveç ve Rusya Federasyonu ile komşudur.
•    60° K – 70° K enlemleri arasında yer alır.

Yeryüzü Sekileri
•    Kutba yakın olduğu için buzul şekilleri yaygındır.
•    Kuzey toprakları yıl boyunca donmuş haldedir.
•    Buzulların erimesi sonucu ülke toprakları yavaş yavaş epirojenik hareketlerle yükselmektedir.
•    Göller ve ovalar ülkesidir. Göller, akarsu ve kanallarla birbirine bağlıdır. Ülkede 60.000 göl bulunur. Bu göller yüzölçümünün %10’unu oluşturur.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Kuzey kutbuna yakınlığına rağmen Batı rüzgarları, Baltık Denizi ve sıcak su akıntısının etkisiyle kısmen ılıman iklim görülür.
•    Yağışlar güneyden kuzeye azalır.
•    Ülkenin büyük kesimi iğne yapraklı ormanlarla kaplıdır.
•    Ormanlar ülke topraklarının %60’ını kaplar.

Nüfus ve Yerleşme
•    Nüfusun az olduğu bir ülkedir.
•    Nüfus artış hızı çok düşüktür.
•    Büyük çoğunluğu güneydeki kıyı ovaları ve orta alanda yerleşmiştir.
•    Önemli şehirleri Helsinki, Tampere, Turku, Lahti’dir. Tarım ve Hayvancılık
•    Tarıma ayrılan topraklar ülkenin çok az bölümünü(%10) oluşturur.
•    Modern metotlar kullanıldığı için verim fazladır.
•    Hayvancılık gelişmiştir.

Yeraltı Kaynakları
•    Finlandiya maden rezervleri bakımından fakirdir.
•    Elektrik ve petrol ihtiyacını ithal yollarla karşılar.

Endüstri
•    Orman, metalürji ve makine sanayi başta gelir.
•    Kereste, kağıt hamuru ve kağıt üretimi çok gelişmiştir.

Ulaşım ve Turizm
•    Ulaşım sistemi gelişmiştir.
•    Karayolları önemlidir.
•    Ticaretini daha çok deniz yoluyla yapar.
•    Turistik değeri fazladır.
•    Turizm gelirleri oldukça yüksektir.
•    Türkiye ile ilişkileri gelişmemiştir.