Gürcistan

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

gurcistan

Komşuları
- Karadeniz kıyısındadır.
- Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
- Ülke yeryüzü şekilleri bakımından üç bölüm halinde incelenir.
- Kuzeyde yüksek Büyük Kafkas dağları, en güneyde Küçük Kafkas dağları ve arada kalan çöküntü ovasından oluşur.
- Yine ülkenin doğusunda birleşen dağların gerisinde Kura nehrinin suladığı ovalar bulunur.
- Deniz kıyısında alçak ovalar yer alır.

İklim ve Bitki Örtüsü
- Yüksek Kafkas dağları kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerini engeller.
- Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi (okyanusal iklim), doğuda ve dağlık bölgede karasal iklim görülür.
- Bitki örtüsü ise Karadeniz kıyısında orman, doğuda ise bozkırdır.

Nüfus
- Nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşar. Ülkede planlı yerleşim yerleri kurulmuştur.
- Nüfus daha çok Karadeniz kıyıları ve orta kesimdeki ovalarda yoğunlaşmıştır.

Tarım
Nüfusun % 25 i tarım sektöründe çalışır. Kıyılarda çay ve narenciye; iç kesimlerde üzüm, tütün, şeker pancarı, sulanabilen alanlarda ise mısır ve pamuk yetiştirilir.

Yeraltı Kaynakları
- En önemli madeni manganezdir, ihraç eder.
- Yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir.

Endüstri
- Tarıma dayalı sanayi, demir-çelik, metalürji, kimya, orman ürünleri, çimento, tekstil sanayi gelişmiştir.

Ulaşım
- Karayolları ağı oldukça sıktır. Ulaşım gelişmiştir.
- Limanları önemlidir. Hava yolları önemli merkezlere bağlantı sağlar.

Ticaret
- Enerji açığı fazladır. Bu açığını komşu ülkelerden ithal yoluyla sağlar.
- Makine ve bazı tarım ürünleri satın alır. Manganez, demir-çelik ürünleri satar.

Turizm
- Termal kaynaklar açısından zengin oluşu, kıyı kesiminin doğal zenginliği turizm potansiyelini artırır.
- Ancak politik istikrarsızlıklar ülkenin kalkınmasını engellemektedir.

Türkiye ile ilişkileri
Sarp sınır kapısının açılması ticari, kültürel ilişkilerin ilk adımı olmuştur. Ancak ekonomik ilişkiler yeterli düzeyde değildir.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir