İsveç

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

isvec

Komşuları
•    Yaklaşık olarak Türkiye’nin yarısı kadar yüzölçüme sahip olan ülke İskandinav yarımadası üzerinde yer alır.
•    Norveç, Finlandiya ve Danimarka ile komşu olan ülkenin Norveç ile doğal sınırını iskandinav dağları oluşturur.

Yeryüzü Şekilleri
•    İsveç’in yeryüzü şekillen IV. Zamandaki buzullaşmayla oluşmuştur. Hörgüç kayalara, skayer kıyılarına, moren setlerine, buzul göllerine sıkça rastlanır.
•    İsveç zengin akarsu ağına sahiptir. Akarsuların çoğu Botni Körfezi’ne dökülür. Akarsuların akış hızları fazla olduğundan hidroelektrik potansiyeli fazladır.
•    İrili ufaklı çok sayıda buzul gölü bulunur.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    İsveç’in güney kesimi dışında doğu Avrupa’daki gibi karasal iklim özellikleri görülür.
•    İskandinav dağları okyanus etkisinin ülkede hissedilmesini engeller.
•    Özellikle kutup daireleri çevresinde yer alan Laponya’da kışlar çok uzun ve sert geçer.
•    Ülkenin güney kesimi Gulf-Stream sıcak su akıntısının etkisiyle daha ılımandır.
•    Ülkenin yarıdan fazlası ormanlarla kaplı olup kuzey kesimlerde tundralar, yükseklerde ise alpin çayırlar vardır.

Nüfus ve Yerleşme
•    İsveç az nüfuslanmış bir ülke olup nüfusun çoğunluğu güney ve orta kesimde yaşar.
•    Nüfus artış hızı azdır.
•    Başkent Stockholm ile Malmö ve Göteborg önemli şehirleridir.

Tarım ve Hayvancılık
•    Ülke yüzölçümünün %10’dan azı tarım için elverişlidir.
•    Modern yöntemlerle yapılan tarımla çavdar, arpa, buğday, patates ve şekerpancarı yetiştirilir.
•    Ülkede mandıracılık şeklinde yapılan hayvancılık ve uzak deniz balıkçılığı diğer ekonomik etkinlikler arasında yer alır.

Yeraltı Kaynakları
•    En önemli madeni demirdir.
•    Bakır, kurşun, çinko, altın ve uranyum çıkartılır.

Endüstri
•    İsveç, Avrupa’nın sanayisi gelişmiş ülkelerindendir.
•    Demir-çelik, orman ürünleri, makine, otomotiv, ilaç, gemi, uçak, besin sanayi gelişmiştir.
•    Sanayisi için gerekli enerjiyi hidroelektrik santrallerden sağlar.

Ticaret ve Türkiye ile İlişkiler
•    ihraç ürünleri; kağıt hamuru, mobilya, demir çelik ürünleri, makine, otomotiv, gemidir.
•    Büyük bir ticaret filosuna sahiptir.
•    İthalatının yarısını petrol ve doğalgaz giderleri oluşturur.
•    Türkiye’den konfeksiyon, deri ürünleri, cam eşya, fındık ve tütün alır.