İsviçre

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

isvicre

Komşuları
İsviçre; Fransa, Almanya, italya ve Avusturya ile komşu dağlık bir ülkedir.

Yeryüzü Şekilleri
•    Yerşekilleri oldukça dağlıktır.
•    Ülkenin doğusunda ve güneyinde ülke yüzölçümünün %60’ını kaplayan isviçre Alpleri vardır.
•    Juralar diğer önemli dağlardır.
•    Yükseltisi 4000 m’yi geçen dağlık alanlar akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmıştır.
•    Ülkenin en önemli akarusları; Ren, Aare, Rhone’dur.
•    Çok sayıda buzul gölü vardır.

İklim ve Bitki örtüsü
•    Kışları sert karasal iklim görülür.
•    Aare nehri havzası biraz daha yumuşak bir iklime sahiptir.
•    Ülkede alpin çayırlar ve ormanlar geniş alan kaplıdır.

Nüfus ve Yerleşme
•    Ülkenin % 30’unu kaplayan düz alanlarda nüfusun % 70’i toplanmıştır.
•    Nüfus artış hızı çok düşük ancak nüfus yoğunluğu fazladır.
•    Doğum oranı oldukça azdır.
•    İnsanların çoğu kentlerde yaşar.
•    Ülkede çok güçlü bir sosyal barış hakimdir.
•    Bu yüzden çok farklı din, dil ve gruptan insanlar barış içinde yaşarlar.

Tarım ve Hayvancılık
•    Ülke engebeli olduğu için tarım alanları azdır.
•    Önemli tarım ürünleri patates, şeker pancarı ve tahıllardır.
•    Meraların çok geniş alan kapladığı ülkede büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
•    Et, süt ve süt ürünleri oldukça önemlidir.
•    Çikolata üretiminde dünyada önemli bir yeri vardır.

Endüstri
•    Sanayide hidroelektrik santrallerinden elde edilen enerji kullanılır.
•    Elektrikli alet, motor sanayisi, saat yapımı, ilaç sanayisi gelişmiştir.
•    Yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir.

Ulaşım
•    Ülkede kara ve demir yolu ağı gelişmiştir.
•    Avrupa ulaşımında önemli bir yeri vardır.
•    Denizlerde kıyısı olmadığı halde büyük bir deniz ticaret filosu vardır.

Turizm
•    Ülkede kış turizmi gelişmiştir.
•    Turizm gelirleri ülke ekonomisinde oldukça önemlidir.

Ticaret
•    İsviçre tarafsız devlet statüsünde olduğu için dünya ülkeleriyle ticari ilişkileri oldukça iyidir. Avrupa’nın en etkin ve hareketli ülkesidir.
•    Bankacılık ve sigortacılıkta en gelişmiş ülkedir.
•    Dünya para piyasasını elinde tutar.
•    Ticaretin büyük kısmı AB ülkeleri ve ABD ile yapar.
•    Türkiye ile ticareti gelişmiştir.
•    Türkiye’ye makine, saat, elektrikli alet satar. Türkiye’den sebze, meyve, demir-çelik, halı, tütün, deri, tekstil ürünleri alır.