İtalyanların En Meşhur Ailesi ‘Mediciler’

5509_20323_101_1Mediciler, ortaçağın sonlarından yakın çağın başlarına kadar, İtalya’’nın Floransa ve Toscana kentlerinin tarihinde önemli rol oynamış bir ailedir. İtalyancada “hekimler” anlamını taşıyan medicis ailesi, Floransa’nın kuzeyinde bulunan Mugello’da büyük topraklara sahiptiler. Daha sonra kente göç ederek ticaret ve özellikle de bankacılıkla uğraşmaya başladılar. Birkaç kola ayrılan ailenin üyeleri genellikle büyük yün dokumacıları, tüccarlar ve bankacılardı. Bu uğraşıları sayesinde 13. yy’ dan sonra Floransa’da yaşayan’ ailelerin en zenginlerinden biri durumuna geldiler. Zenginlikleri sayesinde kentin siyasal ve sanatsal etkinliklerinde söz sahibi olmaya başladılar. Zenginlerin Partisi olan Grandici ne karşı yoksulların partisi olan Popolari Partisinin yanında yer aldılar.Halkın durumunu düzeltmeye yönelik uyguladıkları vergi reformları sayesinde halkın desteğini elde ettiler.

Bu aileden gelen yöneticiler, Floransa tarihinde 1421-1429 arasında devlet başkanı, 1434-1495 ve 1512-1519 arasında prens,1569-1737 arasında da büyük duka sanlarını taşıdılar. Ailenin bilinen ilk üyesi Giovanni de Medici’dir. 1251’ de Mugello’da Lombardlarla savaştı. Onun ardından Ardingo, 1360 ’ta Floransa’daki oligarşiyi ortadan kaldırmaya çalışan Bartolomeo, 1378’de Ciompi Ayaklanması’nı başlatan ve yenilgiye uğradıktan sonra Floransa’ dan sürülen Silvestro ailede önemli rol oynayan kişiler oldular. Daha sonra ailenin yönetimini üstlenen Giovanni di Rici (1360-1429) aynı zamanda papanın da bankerliğini yaptı. Onun döneminde ailenin serveti büyük boyutlara ulaştı, ölümünden sonra yerine geçen oğlu Cosimo de Medici (1389-1464), ailenin en önde gelen kişilerinden biridir. Siyasal yaşamda gösterdiği etkinliğin yanı sıra ticaret ve bankacılıkta da parlak gelişmeler göstererek servetini artırdı.

5509_204345-3-4-b156dAlbizzi ailesiyle olan sürtüşmeleri sonunda ailesiyle birlikte Venedik’e sürgün edilmesine karşın 1434 ’te yeniden Floransa’ya gelerek yönetimi ele geçirdi. Yaşam koşullarını düzelterek yeniden halkın desteğini kazandı. Aynı zamanda dönemin ünlü bilim adamları ve sanatçılarını koruyarak bilim ve sanatın gelişmesine katkıda bulundu. Sürgündeyken kurdurduğu ünlü kitaplığı bilime verdiği değerin bir kanıtıdır, ölümünden sdnra yerine oğlu Piero de Medici (1416-1469), onun yerine de oğlu Lorenzo de Medici (1449-1492) geçti. 14 yıllık yöneticiliği sırasında göremli sanıyla anılan Lorenzo’nun dönemi Avrupa’da Rönesans hareketinin Altın Çağı sayılır. Lorenzo yalnız Floransa’da değil tüm İtalya’da etkili olmuş bir devlet adamıdır. Yöneticiliğinin yanı sıra güçlü bir şair ve sanatsever olarak da tarihe geçti. Lorenzo’nun Moransa’daki parlak dönemleri giderek sönmeye yüz tuttu.Yerine geçen oğlu II. Piero (1472-1503) ve kardeşi II. Giovanni (1475-1521) dinci halkı harekete geçirdikleri için kentten sürüldüler. İspanyolların yardımıyla geriye dönen II. Giovanni 1513’te papa seçildi. Onun oğlu Guilio (1478-1534) da VII. Clementius adıyla papa oldu. Bu sırada Floransalılar ikinci kez Medici ailesini kentten kovdular ve 1527-1530 arasın’da üç yıl sürecek olan cumhuriyet yönetimini ilan ettiler. Yeniden Floransa’ya dönmeyi başaran Medicilerden Alessandro 1532 ’de Floransa dükü ilan edildi. Bu tarihten sonra Floransa Cumhuriyeti, Toskana Büyük Dükalığı’na dönüştürüldü. Medici ailesinin’üyeleri de dükalıkta kalıtsal grandük olarak görevler aldılar.Francesco de Medici (1541-1587) ispanya I Krallığı’na bağımlı olduğunu duyurdu.

II. Cosimo de Medici (1590-1621), ailesinin ününü sağlayan bankayı kapattı. Gian Gastone de Medici’nin (1671-1737) ölümüyle de İtalyan Rönesansının gerçekleşmesinde büyük payı olan bu ailenin etkinliği sona erdi.

Kaynakça:
tr.wikipedia.org/wiki/Medici

Yazar: Ceylan Gençay