Lübnan

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

lubnan

Komşuları
•    Akdeniz’in doğu kıyısında kalan ülke Suriye ve İsrail’le komşudur.

Yeryüzü şekilleri
•    Ülkenin doğusunda Lübnan dağları sınır oluşturur. Asi ve Litani nehirleri Bekaa vadisini sular.
•    Kıyıda ise küçük ovalar yer alır.

İklim ve Bitki örtüsü
•    Kıyılarda Akdeniz iklim görülürken yüksek dağlar Akdeniz ikliminin iç kısımlara girmesini engeller.
•    Bitki örtüsü kıyılarda makidir ve yüksek yerlerde yer yer sedir ve çam ormanlarına rastlanır. İç kısımlarda ise bitki örtüsü bozkırdır.

Nüfus ve Yerleşme
•    Nüfusun büyük çoğunluğu başkent Beyrut’ta yaşar.
•    Şehirleşme oranı yüksektir (%89).
•    Halkın çoğu Müslüman Araplardan oluşur. Nüfusun geri kalan kısmını ise Filistinliler ve Ermeni gruplar oluşturur.

Tarım ve Hayvancılık
•    Turunçgil, pamuk, zeytin, incir, muz kıyı kesimde yetiştirilirken Bekaa vadisinde tahıllar, üzüm, tütün yetiştirilir.

Endüstri
•    Ekonomisi, ticaret, finans ve turizme dayalı ülke iç savaşlardan dolayı eski önemini kaybetmiştir.
•    Çimento, dokuma ve petrol tesisleri bulunur.

Ticaret
•    ABD ve bazı Avrupa ülkeleriyle ticaret yapar.
•    Petrol, tütün, turunçgil ve dokuma ürünleri satar. Ham petrol, gıda ve bazı sanayi ürünleri ithal eder.

Türkiye ile İlişkileri
Türkiye’ye ham deri satar, Türkiye’den ise demir-çelik ürünleri makine ve gıda maddeleri satın alır.