Macaristan

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

macaristan

Komşuları
•    Orta Avrupa’da yer alır.
•    Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Yugoslavya, Hırvatistan ve Slovenya ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Topraklarının büyük çoğunluğu ovalardan oluşmaktadır.
•    Orta Avrupa’nın en büyük gölü Balaton bu ülkede yer alır.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Karasal iklim etkilidir.
•    Kışlar çok sert geçmez.
•    Orman örtüsü II. Dünya Savaşı’nda tahrip olmuştur. Tarım ve Hayvancılık
•    Yer şekilleri sade olduğu için tarım alanları fazladır.
•    Ekili dikili arazi oranı oldukça fazladır.
•    Tarımda modern metotlar kullanılır.
•    Buğday, mısır ve üzüm üretiminde ön plandadır.
•    Hayvancılık da önemlidir. Merinos koyunu, domuz, sığır ve at yetiştirilir. İpekböcekçilği ve kümes hayvancılığı yapılır.

Yeraltı Kaynakları
•    Yeraltı kaynakları rezerv bakımından yetersizdir.
•    Kömür en önemli yeraltı kaynağıdır.

Endüstri
•    Ekonominin temeli sanayidir.
•    Başlıca sanayi kolları kimya, gübre, makine, otomotiv ve çimentodur.
•    Hammadde ve enerji kaynakları yetersizdir.

Nüfus ve Yerleşme
•    Nüfus artış hızı oldukça düşüktür.
•    Nüfusu arttırıcı politikalar uygulanır.
•    Halkın büyük kısmı Macar kökenlidir ve şehirlerde yaşar.
•    Fin ve Türklerle akrabalıkları vardır. Halkın %20’si Budapeşte’de yaşar. Diğer önemli şehirler Mickolc, Zlget, Gyor ve Debrecen’dir.

Ulaşım ve Turizm
•    Turizm ülke ekonomisinde önemlidir.
•    Kara ve demir yolu ulaşımı nitelikli ve uzundur.
•    Balkanları Orta ve Batı Avrupa’ya bağlar.

Ticaret ve Türkiye ile İlişkileri
•    Dış ticaretinde Almanya ve İtalya ön plandadır.
•    Türkiye ile ilişkileri tarihi temellere dayanır. Sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkiler 90’lı yıllardan sonra gelişme göstermiştir.