Meksika

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

meksika

Komşuları
•    Kuzey Amerika Kıtası’nın güneyinde yer alır.
•    Meksika Körfezi ve Büyük Okyanus’a kıyısı vardır.
•    ABD, Guatemala ve Belize ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Ülke, doğu ve batıdan sıradağlarla kuşatılmış bir plato görünümündedir.
•    Başkent Mexico City’nin yer aldığı orta bölüm sık sık depremler ve volkanik hareketlere sahne olur.
•    Ülkede birçok göl ve akarsu bulunmaktadır.
•    Ülkenin kıyı kesimlerinde okyanusal, iç kesimlerde ise karasal iklim şarlan hakimdir. Ülkenin güney kesimlerinde tropikal iklim etkilidir.
•    Sıradağların okyanusa bakan yamaçları bol yağış alırken, iç kısımlarda kurak iklim hakimdir.
•    Bitki örtüsü yağış alan yerlerde gür ormanlar, yağışın az olduğu yerlerde ise savan ve bozkırdır.

Nüfus ve Yerleşme
•    Meksika’da nüfus artış hızı yüksektir.
•    Nüfusun büyük bölümü şehirlerde yaşar.

Tarım ve Hayvancılık
•    Yeryüzü şekilleri engebeli olduğu için tarıma elverişli alan sınırlıdır.
•    Başlıca ürünleri pirinç, pamuk, mısır ve buğdaydır.
•    Tropikal iklimin görüldüğü yerlerde ise tropikal meyveler yetiştirilir.
•    Ülkede büyükbaş hayvancılık ve arıcılık oldukça gelişmiştir. Meksika dünya bal üretiminde oldukça önemli bir paya sahiptir.

Yer altı Kaynakları
•    Meksika yer altı kaynakları bakımından dünyanın zengin ülkelerinden biridir.
•    Petrol, doğalgaz, demir açısından önemli rezervlere sahiptir.
•    Dünyanın önde gelen petrol üreticisi ülkelerindendir. Ticaret
•    Ticaretinin büyük kısmını ABD, Japonya, Kanada ile yapar.
•    En önemli ihraç ürünleri petrol, kahve ve maden cevherleridir.

Türkiye ile İlişkileri
•    Türkiye ile olan ticareti oldukça sınırlıdır.
•    Türkiye’ye plastik ürünler satar, karşılığında Türkiye’den tütün, fındık ve demir-çelik ürünleri alır.