Özbekistan

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

ozbekistan

Komşuları
•    Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Afganistan ve Türkmenistan ile komşudur.
•    Seyhun-Ceyhun ırmakları arasında yer alır.

Yeryüzü Şekilleri
•    Ülke genelini geniş düzlükler oluşturur.
•    Turan Ovası, Kızılkum Çölü, Üstyurt Platosu, Tanrı Dağları’nın uzantıları ülkenin başlıca yerşekillerini oluşturur.
•    Ülkenin doğu kesimlerinde Fergana vadisi Orta Asya’nın en büyük çöküntü havzasıdır.
•    En önemli akarsuları Seyhun, Ceyhun ve Zerefşan’dır.
•    Dünya’nın 4. büyük gölü olan Aral Gölü’nün güney kıyıları ülke toprakları içinde yer alır.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Ülkede karasal iklim ve çöl iklimleri hakimdir.
•    Bozkırlar ve çöl bitkileri geniş alan kaplar.
•    Yüksek yerlerde yer yer orman ve otlaklara rastlanır.

Nüfus ve Yerleşme
• Nüfus artış oranı ve şehirleşme fazladır.
• Ülke nüfusunun önemli bir kısmı vadi tabanlarında ve Fergana vadisinde toplanmıştır.
• Önemli şehirleri başkent Taşkent, Semerkant ve Buhara’dır.

Tarım ve Hayvancılık
•    Tarımda karşılaşılan en büyük problem sulamadır. Bu yüzden sulamaya çok önem verilmiştir.
•    En fazla ekimi yapılan ürün pamuktur. Buğday, mısır, pirinç, tütün ve sebze diğer ürünlerdir.
•    Yünü için yetiştirilen karakul koyunu dünyaca meşhurdur. Bunun dışında sığır, deve, at ve keçi yetiştirilir. İpekböcekçiliği yapılır.

Yer altı Kaynakları
•    Yer altı kaynakları bakımından oldukça zengindir.
•    Kömür, petrol, doğalgaz, altın çıkartılır.

Ekonomik Etkinlikleri
•    Sanayi daha çok tarıma dayanır.
•    Pamuk üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır.
•    Buğday, mısır, pirinç, bağcılık önemlidir.
•    Yünü için karakul koyunundan önemli gelir elde edilir.
•    Zengin yer altı kaynakları vardır. Petrol ve altın bunların en önemlisidir.
•    Orta Asya Cumhuriyetleri içinde ağır sanayisi en gelişmiş olandır.
•    Sanayi için gerekli enerjiyi termik ve hidroelektrik santrallerinden sağlar.

Türkiye ile İlişkileri
•    Türkiye ile Özbekistan’ın ilişkileri gelişme göstermektedir.
•    Türkiye ile Özbekistan arasında gıda ve tekstil ürünleri alım satımı yapılır.