Kadın Sünneti Nedir?

Kadın sünneti, kadının cinsel organının dikilmesi veya tamamen sinirsel yoğunluğun fazla olan kısımlarının kesilmesi ve bir bakıma kadının cinsel olarak hazzının yok edilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Kadının cinsel organının dikilmesine yönelik sünnet yönteminde kadının sadakatinin güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Bu yöntem genel olarak Somali ve Somali’ye komşu olan ülkelerde sıkça başvurulan bir ...Devamı

Ortaçağda Protestanlığın Ortaya Çıkışı

Rönesans, reform ve aydınlanma, bu dönemde gerçekleşmiştir. Bunların yanı sıra Fransız ve İngiliz devrimlerinin de bu dönemde gerçekleşmesi önem arz etmektedir. Rönesans dünyevi, reform ise uhrevi anlamda yenilikler içeren bir akım olarak tanımlanmaktadır. Bunun sebebi yaklaşık 1000 yıllık durağan bir süreçten sonra yeniden antik Yunan eserlerine değer verilmiş ve araştırılmaya konulmuştur. Rönesans’ta ...Devamı

İdari Yargıda Dilekçelerin İncelenme Sırası

İdari yargıda dava dilekçelerin incelenme sırası inceleyeceğiz.: Öncelikle şu cümleyi ezberleyelim, sonra da anlamalarını öğrenelim. Böylece dilekçelerin incelenme sırasını hiç unutmayacağız. Gönül İzah Etmek İster Sana Her şeyi 3,5 Kelime ile. Şimdi de bunları işlem sırasında anlamlarıyla görelim. Gönül : Görev Ve Yetki Görevsizlik kararı: Aynı yargı kolunda ise dava ret kararı ...Devamı

1982 Anayasası Değişiklikleri

2001 Değişikliği 1-Başlangıç metninde belirtilen (Hiçbir düşünce ve mülahazanın) ibaresi, hiçbir faaliyetin şeklinde değiştirilmiş ve böyle düşünce özgürlüğünün önündeki engellerden biri kaldırılmıştır.) 2-Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın(1961 anayasasında olan öze dokunma yasağı 1982 anayasasına ilk kez eklendi) yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerle ve ancak kanunla sınırlandırılır. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ...Devamı

Epilepsi Ve Ketojenik Diyet

Ketojenik diyet, epilepsi için uygulanan en eski yöntemlerden birisidir. Bu diyetin ana amacı vücudun uzun süreli açlık durumunu korumak ya da metabolizmayı uzun bir zaman dilimi boyunca bir şey yemeden, perhiz yaparak gözlemlemektir. Vücut perhiz halinde olduğu süre boyunca ketonlar, metabolizmanın yağ yakıcı ikincil organik maddeleri, üretilir. Diyetin uygulandığı bazı epilepsi hastalarında ...Devamı

Empati Yeteneğimizi Nasıl Artırabiliriz?

Empati konusunda şimdiye kadar birçok şey duymuşuzdur; ancak bu yazıda empatiye biraz daha farklı açıdan bakabilme imkanı yakalayacağız. Harvadlı ünlü bir psikolog olan Steven Pinker, empati konusuna şu açıdan yaklaşıyor: Empatiyi bireylerde artıran en büyük etken ”Sevimlilik” tir. Burada sevimlilikten kastedilen bildiğimiz dış görünüşe dayanan, mesela büyük gözlü olmak, büyük kafalı olmak ...Devamı

Portakalın Besin Değerleri ve Faydaları Nelerdir?

Portakalın C vitamini açısından mükemmel bir kaynak olmasının yanında bir çok sağlık faydası bulunmaktadır. Aşağıda bu meyvenin besin değerleri ve faydalarından bahsedeceğiz. Portakal meyvesi “hesperidium” denilen narenciye grubuna aittir. 600’ün üzerinde portakal çeşidi bulunmaktadır. Bilimsel Sınıflandırma; Krallık: Bitkiler Takım: Sapindales Aile: Turunçgiller Cins: Narenciye Tür: C. sinensis Portakalın Besin Değerleri: Portakal dünyanın ...Devamı

Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinin Özellikleri

Başkanlık sistemi, hükumet başkanının devlet başkanı olduğu Cumhuriyet rejiminde kullanılan bir yönetim şeklidir. Başkanlık Sisteminin Özellikleri * Başkanlık sisteminde kuvvetler katı bir şekilde ayrılmış olup yasama yürütmeyi fes edemez. * Devlet başkanının kanun teklif etme yetkisi yoktur, kanunları veto etme yetkisi vardır. * Güvensizlik oyuyla hükumet düşürülemez. Bu yüzden hükumet kuruluşunda güven ...Devamı