Origaminin Çocuklar İçin Faydaları

Origami, Japonya kökenli olan kağıt katlama sanatıdır. Origamide temel amaç, genellikle tek parça bir kağıdı değişik şekillerde katlayarak ortaya bir şekil çıkarmaktır. Japonya’da origami sanatının ortaya çıkışı 1600’lü yıllara kadar dayanmaktadır. O tarihten günümüze, gerek Japonya’da gerekse dünyanın diğer çeşitli bölgelerinde kağıtları katlayarak, keserek veya yapıştırarak çeşitli şekiller oluşturmaya dayalı değişik origami ...Devamı

İş Analizleri

İş analizlerinin en önemli özelliği, insan kaynakları yönetiminin diğer fonksiyonlarına önemli bilgi kaynağı olmasıdır. İşletmedeki farklı işlere ilişkin bilgileri toplama, değerleme ve yorumlamadır. Toplanan bilgiler iş tanımları ve iş gereklerine çevrilerek karar vericilere sunulur. İş analiz bilgilerinden yararlananlar: 1. Üretim yöneticileri başta tüm yöneticiler, 2. İnsan kaynakları yönetici ve personelleri, 3.Sendika yönetici ...Devamı

İnsan Kaynakları Planlaması

Planlar, işletmelerin amaçlara en kısa yoldan ulaşma engellerine karşı tedbir sağlar. İşletmeler, amaçlarına ulaşmak için üretim faktörlerini zamanında yeterince hazır tutmalıdırlar. Bunun için planlama yapılmazsa, üretim aksar, verim düşer, amaca kolay ulaşılamaz. Üretimde emeği etkin ve verimli kullanmak hayati derece önemlidir. Gereken iş gücünü, yer ve zamanında hazır bulundurmaya “insan kaynakları planlaması” ...Devamı

Mülakatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Günümüzde artan genç nüfusla birlikte, işe alımlarda ciddi bir rekabet söz konusu olmaktadır. İş ilanlarına gerekli şartları sağlayan nitelikli çok sayıda aday başvurmaktadır. Şirketler, bu aday havuzu içerisinden seçim yaparken, adaylarla mülakat adı verilen görüşmeler yapmakta ve genelde bu görüşmeler aday seçiminde nihai kararın verilmesinde ana etken olmaktadırlar. Bu durumda, gerçekten çok ...Devamı

İnsan Kaynakları Yönetim Fonksiyonları

Çağdaş bir işletmenin insan kaynakları departmanının fonksiyonları: 1. Planlama: İnsan kaynakları planlaması, iş analizleri, iş tanımları, iş gereklilikleri, 2. Kadrolama: Personeller bulma, seçme ve yerleştirme, 3. Değerleme ve Ödüllendirme: Performans değerleme, disiplin, ücret ve özendiriciler, ödüller, 4. Yetiştirme ve Geliştirme: İşe başlatılanların oryantasyonu, personel eğitimi, kariyer planlama, 5. Endüstri İlişkileri: Toplu pazarlık ...Devamı

Boyun Fıtığı Belirtileri ve Tedavisi

Boyun fıtığı, omurgayı oluşturan kemiklerin en üstünde bulunan kemiklerin içinde ki diskin zayıflaması ve diskin içerisinin dışarı doğru yer değiştirmesi sonucu oluşan hastalığın adıdır. Disklerin bir bölümünde yer alan sıvının omurların arasından çıktığı zaman, çevrede bulunan kaslara ve sinirlere baskı yapmaktadır. Bu baskı sırasında ağrılar oluşmakta olup, hafifçe hafif boyun tutulması hissi ...Devamı

İnsan Kaynakları Organizasyonu

Bilhassa küçük işletmelerde, insan kaynakları departmanı bulunmadığı için, insan kaynakları yönetimini diğer yöneticiler üstlenirler. İşletme büyüdükçe insan kaynakları yönetim fonksiyonları ağırlaşarak yöneticilerin diğer önemli işlerine engel olur. Bu halde, insan kaynakları departmanı kurma gereksinimi duyulur. İnsan kaynakları yönetimi etkinliği için, uzmanlık gereklidir. İnsan kaynakları uzmanlarından insan kaynakları departmanı kurularak, diğer departman yöneticilerine ...Devamı

Mahkemelerin Sınıflandırılması

Mahkeme, tarafların iddialarını ileri sürebildikleri, davaların açıldığı, yargılama işleminin yapıldığı ve davaya ilişkin hükümlerin verildiği yer ya da merci olarak tanımlanabilmektedir. Dar ve geniş anlamda tanımlama yapmak gerekirse; Mahkeme, dar anlamda; devletin bir fonksiyonu olan, yargı fonksiyonunu yerine getirmek üzere görevlendirilen yargı yerleridir. Mahkeme denildiğinde Asliye Hukuk Mahkemesi, İdare Mahkemeleri, Ağır Ceza ...Devamı