Portekiz

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

portekiz

Komşuları
İber yarımadasının batısında Atlas Okyanusu kıyısında yer alır. ispanya ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Ülkenin Atlas Okyanusu kıyılan alçak düzlüklerle kaplıdır.
•    Falezli kıyılar ile hallçli kıyılar yaygındır.
•    Lizbon’un güneyinde Tajo ve Sado nehirlerinin oluşturduğu geniş birikinti ovaları yer alır.
•    Portekiz’in orta bölümünde platolar yer alır. Bu platoların ortalama yükseltisi 10OOm civarındadır.
•    Ülkenin kuzeydoğu ve orta kesimlerinde 2000 m yükseklikteki dağlar yer alır.
•    Tajo, Sado, Mondego, Douro, Minho önemli akarsularıdır. Bu akarsular üzerinde sulama ve enerji amaçlı pek çok baraj bulunur.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Güney kıyılarda Akdeniz iklimi, kuzey kıyılarda ılıman okyanus iklimi, iç kesimlerde ise karasal iklim görülür.
•    Ülkenin nemli kuzeybatı kesimleri ile dağların batı yamaçlarında gür ormanlar, güneyde alçak yerlerde ise Akdeniz ikliminin etkisiyle makiler görülür.

Nüfus ve Yerleşme
•    Tarih öncesi devirlerden beri insanların yaşam alanı olmuştur.
•    Nüfus daha çok kıyılarda ve orta kesimlerdeki tarım alanlarında yoğunlaşmıştır.
•    Nüfusun büyük bir kısmı başkent Lizbon, Porto, Coimbra şehirlerinde yerleşmiştir.

Tarım ve Hayvancılık
•    Ülke topraklarının yarıya yakını tarıma elverişlidir.
•    Patates, mısır, zeytin, incir, üzüm, pirinç üretimi önemlidir.
•    Portekiz, Tajo vadisinde yetiştirilen mantar meşesi üretiminde dünyada birincidir.
•    Portekiz’de kıyı ve açık deniz balıkçılığı gelişmiştir.

Yeraltı Kaynakları
•    Yeraltı kaynakları bakımından fakirdir.
•    Çıkarılan madenler içerisinde volfram en önemlisidir.

Turizm ve Ticaret
•    Avrupa Birliği’nden alınan yardımlar ve yabancı sermaye ile sanayide önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
•    Turizm, ülke ekonomisinde önemli yer tutar. Turizm geliri dış ticaret açığının kapatılmasında önemli katkıya sahiptir.
•    Portekiz, ticaretinin büyük bölümü AB ülkeleri ile yapar.

Türkiye ile İlişkileri
Türkiye ile Portekiz’in ticari ilişkileri gelişmektedir. Portekiz, Türkiye’ye kimyasal ürünler ve çeşitli makineler satar. Türkiye’den , plastik ürünleri, elektrikli aletler, cam eşya, pamuk, halı, sebze, meyve alır.