Tacikistan

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

tacikistan

Komşuları
Kırgızistan, Özbekistan, Çin ve Afganistan ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Ortalama yükseltisi fazla ve dağlık bir ülkedir.
•    Kuzeyde Fergana vadisi, doğuda ortalama yükseltisi 4000 m civarında olan Pamir Plato’su, orta kesimlerde ise Tanrı Dağları yer alır.
•    Akarsu sayısı bakımından zengin olan ülkede bir çok sulama ve enerji üretimi amaçlı barajlar kurulmuştur.
•    Deprem kuşağı üzerinde yer almasından dolayı sık sık depremler yaşanır.
•    En önemli akarsuları Ceyhun ve kollarıdır.
•    Çok sayıda göl bulunan ülkede en büyük göl Karakul’dur.

İklim ve Bitki örtüsü
•    Karasal iklim tipi hakimdir.
•    Ortalama yükseltinin fazla olması, kışların sert ve uzun geçmesine neden olmaktadır.
•    Yağış yetersizdir. Bundan dolayı çalı ve otlak alanlar ge¬niş yer tutar.

Nüfus ve Yerleşme
•    Başkent Duşanbe’dir. Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını Tacikler oluşturur. Diğer kısmını Özbek, Rus ve Tatarlar ile diğerleri oluşturur.

Ekonomik Etkinlikleri
•    Tarım alanları sınırlı olmasına rağmen sulu tarım yöntemiyle verim arttırılmıştır.
•    En çok pamuk tarımı yapılır.
•    Pamuklu ve ipekli dokumacılık, gıda endüstrisi gelişmiştir.
•    Sanayide en önemli sorun sermaye yetersizliği, teknolojik imkansızlık ve hammadde yetersizliğidir.

Türkiye ile İlişkileri
İki ülke arasında 1991 yılı sonrası siyasi ve ticari anlaşmalar yapıldıysa da sonuç alınamamıştır.