Rusya Federasyonuna bağlı olarak bir özerk cumhuriyeti Hakasyanın başkenti olan Abakan şehri, toplam 569.000 nüfusu ve 61.900 km2ye sahip yüzölçümü ile Yenisev Irmağı ile Abakan Suyunun birleştiği noktada kurulmuştur. Türk kavimlerinden bir grubun da yaşadığı bu şehir, demir madenleri ve kereste sanayisine sahiptir. Altay Türkleri İle Benzerlik Gösteriyor Başkent Abakanda ayrıca Abakanlar ...Devamı