aile Etiket:

Toplumda Aile Kuramı ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Aile toplumu oluşturan temel taşlardan en önemlisidir. Aile kendi içinde küçük büyük bireylerin olduğu çeşitli vasıflara sahip kan bağı olan insanların oluşturduğu en küçük topluluktur. Bu topluluğa bir başka deyişle çekirdek ailede denmektedir. Her ailenin kendine özgü biçimi ve bireyleri vardır. yani bir başka deyişle kişi sayısı ve akrabalık derecesi. Örneğin anne, ...Devamı

0-2 Yaş Bebek Psikolojisi Nasıldır?

Bebekler elbetteki evrendeki en güzel canlılardır. Yapıları ve muhtaçlık duyguları ile de bu güzellik dahada katlanmıştır. Bebekler yaş gruplarına göre sınıflandırılmaktadır. Bebekler küçük insan minyatürü olduğu için onlarında olay ve davranış biçimlerine göre psikolojik tepkileri vardır. Bebeklerin psikolojilerinin daha anne karnındayken bir çok olaydan etkilendikleri gerek hamileliğin evrelerinin gidişinde, gerekse doğum sonrası ...Devamı

Çocukta Ergenlik Belirtileri ve Yapılması Gerekenler

İnsan doğası gereği doğar bebek olur çocuk olur ergen olur , bu şekilde ilerleyerek evre evre büyür ve koca bir yetişkin olur. Yalnız yetişkin olmak için sadece evre evre büyümek yeterli değildir. O evreleri gereği gibi yaşayıp en iyi seviyede atlatması onun bilinçli ve iyi bir yetişkin olmasında yüzde doksan etkilidir. Ergenlik ...Devamı

Sorunlu Öğrencilerle Baş Etme Yolları

Bir sınıf ortamında tüm öğrenciler birbirinden farklıdır. Bazı öğrenciler diğerlerin daha farklı davranabilir. Bu öğrencilere ulaşmak gerekir. Bunun için de en doğru yöntem onlarla iletişim kurabilmektir. İnsanların birbirlerini dinleyerek birbirlerine yardımcı olabilirler. Öğretmenler, rehberlik uzmanları sorunlu öğrenci ile konuşmalı, onu dinlemeli, onlara iletiler göndermeli, öneride bulunmalı, öğüt vermeli, anlayış göstermeli, sorular sormalı, ...Devamı

Çocuklarla Sağlıklı İlişkiler Kurabilmek için Öneriler

Çocuğa sevgi belli edilmelidir. Çocuğun yanında, yakınında, arkasında olunduğu hissettirilmelidir. Çocuğun maddi ihtiyaçları kadar manevi olarak sevgiye, ilgiye çok ihtiyacı vardır. Çocukla zıtlaşmak yerine onun dilinden konuşmaya çalışılmalı. Birlikte mutlu olunabilecek aktiviteler yapılmalıdır. Sıcak bir ilişki kurulmalı. Çocuğa karmaşık ifadeler yerine kesin, açık, net ifadeler kullanılmalıdır. Diğer çocuklarla kıyaslanmamalı bu durumun çocuğu ...Devamı

Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocukların Ailelerine Neler Önerilebilir?

Her çocuk çok özeldir. Aynı zamanda birbirinden farklıdır. Bazı çocuklarda öğrenme güçlüğü vardır. Bu çocukların aileleri de çocuklarına karşı daha ilgili olmalıdır. Bunun için ailelere bazı önerilerde bulunulabilir. Öncelikle çocuğa kendisinin değerli olduğunu hissettirmek gerekir. Her çocuğun yapabildiği işler vardır. Bu işlerde çocuğu desteklemek gerekir. Çocuk için uygun bir ders programı yapılmalı ...Devamı

Çocuğunuzda İstediğiniz Davranışları Nasıl Artırabilirsiniz?

Anne, babalar çocuklarında istedikleri davranışları pekiştirmek isterler. Bunun için de çaba sarf ederler. Çocuğun olumlu davranışlarını artırmak için yapılması gerekenler; 1- Ödül vermek çoğu zaman iyi bir yöntemdir. 2- Övmek 3- Gülümsemek 4- Sarılmak 5- Öpmek 6- Sevdiği bir işi yapmasına izin vermek Çocuklar kimi zaman hiç istekte bulunulmadan olumlu davranışlar sergiler. ...Devamı

Aile İçi İletişim Engelleri Nelerdir?

1.Emir vermek, Yönlendirmek: Aile içinde kişiler birbirine emir verirse emir alan kişi kendini değersiz hisseder. Kendini hep başkalarının dediklerini yapmak zorunda hisseder. Kendi düşündüklerini ve yapmak istediklerini yapmaktan çekinir. 2.Uyarmak, Gözdağı vermek: Sürekli uyarı olan kişiye bir de gözdağı vermek eklenirse kişide öfke ve düşmanlık oluşur. 3.Ahlak dersi vermek: Evde ahlak dersi ...Devamı