1970’li yılların başında psikanalist Sifneos tarafından geliştirilen Aleksitimi kavramının Türkçe karşılığı ”duygusal sağırlık” ya da ”duygusal körlük ” olarak tanımlanır. Kişinin duygu ve düşüncelerini ifade edememesi, tanımlayamaması durumudur. Bu kişiler nasıl görülür? Aleksitimi olan kişiler, başkaları tarafından çoğunlukla soğuk, duygusuz, vurdumduymaz gibi tanımlamalara maruz kalırlar. Bu kişilerin kızdıklarını, öfkelendiklerini, sevindiklerini yüzlerindeki ifadeden ...Devamı