Alfred Binet Etiket:

Beyin Ve Zeka Arasında İlişki Nasıldır ?

Beyin Ve Zeka İlişkisi, Beyin üzerine yapılan çalışmalar genel anlamda gözden geçirildiğinde önümüzde zekâ ve beyin ilişkisine ve zekâ ölçümüne dayanan birçok araştırma ortaya çıkacaktır. Zekânın sayısal olarak ölçülmesi ve sınıflandırılması 20. Yüzyılın başlarında bilim insanları tarafından yoğunlukla araştırılmış ve incelenmiştir. Bu dönemde bu araştırmacı grubunun başında Alfred Binet isimli araştırmacı gelmekteydi ...Devamı

Kalıtım ve İnsan

Kalıtım, canlıların sahip olduğu özellikleri, bu özellikleri oluşturan molekülleri ve bu özelliklerin nasıl nesilden nesile aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır. İnsanın kalıtsal özelliklerinin bilinmesi, onu tanımada çok önemli ip uçları verecektir. ...Devamı