Hayatı 1839-1878 yılları arasında yaşamış olan Osmanlı düşünürü ve yazarı Ali Suavi’nin eğitim hayatına ne zaman ve nerede başladığı bilinmemektedir. Ulûm gazetesinde yayımlanan “Yeni Osmanlılar Tarihi” adını verdiği yazılarındaki bilgilere dayanarak Ali Suavi’nin, Davut Paşa Lisesi’ni bitirip, Babıâli’de katip olarak 3 yıl çalıştığını söyleyebiliriz. Yine bu bilgiler ışığında, Ali Suavi’nin katiplik yaptığı ...Devamı