Beyin, Türkçe bir kelimedir. Birçok farklı anlama gelmekteyken öne çıkan anlamları kafatasındaki organ, irade merkezi, şuur ve histir. Eski Türkçe’de iki farklı kökenden geldiğine dair araştırmalar vardır. Bir grup araştırmacı beyin sözcüğünün bengi sözcüğünden geldiğini diğer bir grup araştırmacı ise meng sözcüğünden geldiğini savunmaktadır. Eski Türkçede beyin kelimesinin m harfiyle başlayan sözcük ...Devamı