Üretim Sistemi çoğunlukla iki ana alt sistem içinde toparlanabilen çeşitli alt sistemlerden oluşmaktadır. Birinci grupta, üretim sisteminin tasarımına ilişkin alt sistemler, ikinci grupta üretim sisteminin yürütülmesine ve kontrolüne ilişkin alt sistemler yer almaktadır. Bu sistemler ve ilgi alanları şu şekilde sıralanmaktadır: A. Sistemin Tasarımına İlişkin Alt Sistemler Ürün Tasarımı: Ürünün tasarlanması, ürünün ...Devamı