Dil ile ilgili çalışmalar ve milletlerin hayatında yer eden din, siyaset, ekonomi, savaş gibi olay, durumlara ve değerlere ait eserler milli kimliği şekillendiren en önemli vesikalar olarak görülürler, zira milli bilinci var eden, kültürü geleceğe aktararak özelde milletleri genelde insanlık medeniyetini böylelikle daha ileriye taşımak mümkün olur. Altun Yaruk, Türk tarihinin hakkında ...Devamı