Analitik Etiket:

Analitik Geometride Koordinat Sistemleri

Koordinatlarla ilgili bir sistemden söz ettiğimizde, bir manifolddaki noktaların veya diğer geometrik elemanların yerlerini tespit etmek için bir veya daha fazla sayının veya koordinatın kullanıldığı anlaşılır. Koordinatların sırası önemlidir ve bazen sıralı bir dizide sayıyla ve bazen de bir “x koordinatında” olduğu gibi bir harfle konumlarına göre tanımlanırlar. Koordinatlar, ilköğretim matematiğinde gerçek ...Devamı

Analitik Geometri Nedir? Öncülleri Kimlerdir?

Klasik matematikte, koordinat geometrisi veya Kartezyen geometri olarak da bilinen analitik geometri, bir koordinat sistemi kullanan geometridir ve bu özelliğiyle sentetik geometriden ayrılmaktadır. Analitik geometri, en modern geometri alanlarının temelini oluşturmakta, fizik ve mühendislikte, bilgisayarlı tasarımda, havacılık, uzay bilimi ve uzay programlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Analitik geometri, Kartezyen koordinat sistemi ile, Öklid ...Devamı

Enformatikte Analiz Nasıldır?

Analiz yapılırken öncelikle, bir problemin çözümünden doğrudan doğruya yararlanılabilecek şekilde, yani sayısal bir biçimde analize ulaşmak gerekir; bu bakımından en azından yaklaşık bir çözüme varılabilmesi için, aritmetik işleminin yalnızca ilk dört işleminde baş vuran hesap şekillerini ortaya koymak elzemdir. ...Devamı