anayasa Etiket:

Erkler Ayrılığı Nedir?

Kuvvetler ayrılığı, çok yeni bir kavram gibi gözükse de aslında tarihi çok eski dönemlere dek uzanır. Öyle ki, bu uzanma Antik Yunan’a kadar erişir. Yunanlar bilindiği üzere birçoklarınca demokrasinin hem anası hem de babası olarak kabul edilir. Demokrasinin Yunan kökenli bir kurum olduğu günümüzde bilinen ve de herkesçe kabul edilmiş bir gerçektir. ...Devamı

Mahkemelerin Sınıflandırılması

Mahkeme, tarafların iddialarını ileri sürebildikleri, davaların açıldığı, yargılama işleminin yapıldığı ve davaya ilişkin hükümlerin verildiği yer ya da merci olarak tanımlanabilmektedir. Dar ve geniş anlamda tanımlama yapmak gerekirse; Mahkeme, dar anlamda; devletin bir fonksiyonu olan, yargı fonksiyonunu yerine getirmek üzere görevlendirilen yargı yerleridir. Mahkeme denildiğinde Asliye Hukuk Mahkemesi, İdare Mahkemeleri, Ağır Ceza ...Devamı

1848 Frankfurt Anayasası Nedir?

Frankfurt Anayasası, medeni hakların uyumlaştırılmasını, feodalizmin kaldırılmasını, Alman Konfederasyonu’nun güçlendirilmesini ve yürürlüğe girmemiş olan maddelerin hüküm altına alınmasını öngörmekteydi. Zamanın devrimci güçleri ve aynı zamanda devletin temel yapısını oluşturan erkeleri de barındırıyordu. Bu anayasaya göre erkler ayrılığı söz konusuydu. Mühim olan husus erklerin birbirinden sıkıca ayrı bir biçimde konumlandırılması hadisesiydi. Frankfurt Anayasası ...Devamı

Demokrasi Nedir? Araçları Nelerdir?

Demokrasi, bütün vatandaşların devlet yapısını ve yönetimini eşit olarak şekillendirebildiği yönetim biçimdir. ...Devamı