Kuzey 10. paralelinden güney 55. paraleline kadar olan bölümde yer alan And Dağları, toplam 8.900 km uzunluğundadır. Dünyadaki en uzun sıradağlar olan bu dağlar, Venezuela’dan başlar ve Ekvator üzerinden Şili’ye kadar devam eder. Güney Amerika’daki pasifik kıyısı boyunca uzanan dağlar altı bölümden oluşarak, Patagonya, Orta, Kolombiya Andları ve Peru, Ekvator, Venezuela Andları ...Devamı