Korku, endişe, kaygı ve kuruntular biçiminde ortaya çıkan derin iç sıkıntısı, yürek daralması olarak kendini gösterir.Basit bir huzursuzlukdan yoğun korku duyumuna kadar çeşitli biçimlerde yaşanır. Anksiyete geçiren kişi, genellikle hiç bir sebebe bağlı olmaksızın kendini korku ve tehlike altında hisseder ve olası tehlikenin kuruntularını yaşar. ...Devamı