Arenolökodistrofi, nadir görülen bir hastalıktır. Fiziki, psikolojik gibi bir sürü belirtiler gösteren rahatsızlık, yaşamı olumsuz etkilemekte ve çoğu zaman ölüm ile sonuçlanmaktadır. Hastalığın altında yatan en etkili etken, adrenolökodistrofi proteininin normal değerlerin altında olmasıdır. ...Devamı