En üst iyiliğin haz olduğunu ileri süren görüşlere verilen genel addır. Hedonizmi ilk ortaya atıp savunan Sokratesin öğrencilerinden Kireneli Aristippostur. Hedone eski Yunancada haz ve zevk anlamına gelmektedir. Hedonizm ise hazcılık demektir. Aristipposa ve onun yandaşlarının oluşturduğu Kirene Okuluna göre iyi demek haz demektir; haz veren her şey iyi, acı veren her ...Devamı