Parrhesia, felsefede, sosyal psikolojide, klinik psikoloji ve psikanalizde giderek üzerinde daha çok araştırma yapılan bir kavram. Retorikte parrhesia, samimi olarak, çok açık konuşmak ve bu şekilde konuşmanın bağışlanmasını beklemeyi tanımlar. Terim, kelimenin tam anlamıyla “her şeyi söylemeyi” ve “özgürce konuşmayı”, “cesurca konuşmayı” kapsar. Bu, sadece konuşma özgürlüğünü değil, konuşmayı yapan kişi zarara ...Devamı