Tasavvufi ve dini Türk şairlerinin 20.yy temsilcisi olan Âşık Molla Rahim, uzun yıllar eğitim almış, bilgili dinine çok bağalı ve üstün ilim sahibi bir kişidir. Yaşadığı yıllarda da büyük saygı ve itibar gören şair, ancak öldükten sonra daha da hayranlık duyulan ve çalışmalarına değer verilen bir şair olmuştur. Kadiri tarikatına bağlı olan ...Devamı