Bölgede yaşayan halkın, Adrar Dağları dediği Atlas Dağları, Gabes Körfezi kıyısından başlayarak, Atlas Okyanusu’na kadar uzanmaktadır. 2400 m uzunluğunda olan Atlas Dağları’nın, milyonlarca yıl önce, Afrika ve Amerika kıtalarının çarpışması sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Atlas Dağları, Sahra Atlas Dağları, Yüksek Atlas Dağları ve Tel Atlas Dağları olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Sahra ...Devamı