Avukat Etiket:

Patent Vekili Nedir, Nasıl Olunur?

Patent, son derece önemli bir mesele olup, sahibine yasal düzlemde çok ciddi bir koruma sağlayan hukuki bir imtiyazdır. Bu haktan istifade edebilmek için, yasal olarak kabul edilmiş patent prosedürü çerçevesinde hareket edip, bunu usulüne uygun bir şekilde yetkili mercilere kabul ettirip, yasal olarak aktivasyon sürecini başlatmak gerekir. Patent, insanlar için oldukça önemli ...Devamı

Türkiye’de Yargı Görevlileri

Hakimler Mahkemede davaları vicdani kanaatlerine göre tarafsızca ve bağımsız olarak hareket ederek karara bağlayan hakimler teminatlı kamu görevlileridir. Tek hakimli mahkemelerde hakim unvanı dışında bir sıfata gerek duyulmazken, heyet halinde çalışan temyiz ve istinaf mahkemelerinde başkanlık eden hakimler başkan, diğer hakimler ise üye olarak ve mahkemelerin oluşum biçimlerine göre hakim, tetkik hakimi, ...Devamı