Köylü ayaklanmalarının temelinde toprak sahibi ile ortaya çıkan ekonomik uyuşmazlıklar, salgın hastalıklar ve nüfusun azalışı ve toplumun sosyal dengesinin bozuluşu sebep olmuştur. Bu ayaklanmalarla köylüler krallara ve feodal beylere karşı bazı haklar ileri sürmüşlerdir. Flaman köylü ayaklanması Belçika’da gerçekleşmiştir. Serfliğin kaldırılması ve köylü haklarının iyileştirilmesi yönünde talepler ileri sürülmüştür. Bu ayaklanmaya karşı ...Devamı