Azot, sıcak durumda gaz halinde bulunan hacim yönüyle havanın beşte birine tekabül eden periyodik cetvelde N simgesiyle anlaşılması sağlanan, atom numarası 7 olan, renksiz, kokusuz ve tatsız olan atıl bir gaz çeşididir. Dünya atmosferinin % 78’inde Azot yer alır. Havaya göre yoğunluğu 0,97 olarak hesaplanmıştır. ...Devamı