– Acemi Ocağı: İlk olarak 1. Murat devrinde Gelibolu’da kurulan, Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağı için çoğunlukla askerlerin yetiştirildiği ve ilk eğitildikleri kurumdur. -Acemi Oğlan: Kapıkulu Yaya Ocakları için okuma-yazma, bilim ve askerlik alanlarında 4 yıl boyunca eğitilen Hristiyan kökenli devşirme öğrenci ve asker adayıdır. -Adem-i Merkeziyyet: Devlet merkezinin yetki ve gücünün azaltılıp, ...Devamı