birey Etiket:

Aile İçi İletişim Engelleri Nelerdir?

1.Emir vermek, Yönlendirmek: Aile içinde kişiler birbirine emir verirse emir alan kişi kendini değersiz hisseder. Kendini hep başkalarının dediklerini yapmak zorunda hisseder. Kendi düşündüklerini ve yapmak istediklerini yapmaktan çekinir. 2.Uyarmak, Gözdağı vermek: Sürekli uyarı olan kişiye bir de gözdağı vermek eklenirse kişide öfke ve düşmanlık oluşur. 3.Ahlak dersi vermek: Evde ahlak dersi ...Devamı

Gregorc Öğrenme Stilleri ve Dunn Öğrenme Stilleri Modelleri

Gregorc fenomelojik yaklaşım kapsamında modelini oluşturmuştur. Gregorc her bireyin farklı öğrendiğini ve farklı öğrenme stillerine sahip olduğunu belirtmiştir. Bireylerin sahip olduğu gizli yetenekler ve özellikler öğrenme stillerini ve öğrenme sürecini etkilemektedir. Gregorc’un modelinde bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama ve kodları çözme gibi bilişsel boyuta önem verilmiştir. Bu modele göre, algılama, düzenleme, birleştirme ...Devamı

Çocuğu Bir Birey Olarak Görmek

Çocuk, biyolojik ve psikolojik özellikleriyle bir bireydir. Büyümüşte, küçülmüş tanımlamalarının aksine tüm özellikleriyle kendini yansıtır. Yani o bir model değildir. Sermin Önder Külahoğlu, çocuğu yetişkinle kıyaslarken çocuk için; özelliklerine duyarlı ve saygılı olunması gereken, farklı bir gelişim döneminin kendine özgü varlıklarıdır demiştir.İnsanın gelişim evrelerini sınıflarsak 0-2 yaş arasını bebeklik,2-15 yaş arası çocukluk, ...Devamı

Kozmopolitanizm Nedir?

Kozmopolitanizm, bazı maddeler halinde daha rahat açıklanabilen bir kavramdır; * Birey, insanlık olarak tabir edilen büyük komüniteye aittir ve bu düşünce savunulur. * Yerel nitelikte var olan bağlılık, yerini evrensel bağlılığa bırakmaktadır. * Kesinlikle evrensel düşünceler benimsenmektedir. * Yalnızca yaşanılan kara parçası değil; bütün dünya ülke ya da vatan olarak görülmektedir. Yukarıda ...Devamı

Üstün Yetenekli Bireylerdeki “Varoluşsal Depresyon”

Birey sevilen bir insanın kaybı, işini kaybetme, kazadan kurtulma gibi travmatik sorunlarla yüz yüze gelmesiyle varoluşsal depresyon yaşayabildiği gibi, yaşam, özgürlük, ölüm, inanç, hayatın anlamı ve sonu gibi sorularla da bu sorunu yaşayabilmektedir . ...Devamı

Psikolojide Savunma Mekanizmaları Nelerdir?

Engellenme, çatışma gibi olumsuzluklar karşısında kalan bireyin bilinçsiz olarak geliştirdiği benliğini korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Birey, savunma mekanizmalarını bilinçsiz olarak kullanır. Savunma mekanizmaları sürekli kullanılırsa anormal bir nitelik kazanır. ...Devamı