İsmi özellikle coğrafya ve fen alanında oldukça sık duyulan azotdöngüsüolayıdoğadaki azotun madenler, hayvanlar ve bitkiler arasındaki dağılımını saplayan döngüdür. Azot elementi ise, proteinin oluşmasındaki temel bileşendir. ...Devamı