bölgeler coğrafyası Etiket:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin kuzey sınırı Güneydoğu Toroslar’ın güney eteklerinden geçer. Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri ile komşudur. Güneyde ise Suriye ve Irak sınırı bölgeyi sınırlandırır. Bölge yüzölçüm bakımından en küçük bölgemizdir. Yerşekilleri Güneydoğu Anadolu yerşekilleri bakımından sade bir yapıdadır. Bölgede plato ve ovalar geniş yer tutar. Başlıca platolar Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa platolarıdır. Yükseklikleri ...Devamı

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğuda Gürcistan, Nahçıvan, Ermenistan ve İran’la komşudur. Kuzeyde, Kuzey Anadolu dağları ile Karadeniz Bölgesi’nden, güneyde, Güneydoğu Toroslar ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ayrılır. Bölge doğudan batıya doğru bir üçgen biçiminde daralarak uzanır. Yüzölçüm olarak en büyük bölgemizdir. Yerşekileri Türkiye’nin en dağlık ve ortalama yükseltisi en fazla olan bölgesidir. Bölgenin kuzeyinde doğudan batıya doğru ...Devamı

İç Anadolu Bölgesi

Kuzeyde Karadeniz, batıda Ege ve Marmara, güneyde Akdeniz, doğuda ise Doğu Anadolu Bölgesi ile komşudur. Güneyden Toroslar kuzeyden Karadeniz dağları ile çevrilidir. Türkiye topraklarının %20 sini kaplar. Doğu Anadolu’dan sonra yüzölçüm olarak ikinci sıradadır. Bölge Türkiye’nin orta kesiminde yer aldığından ve düz alanlar geniş yer kapladığından her bölgeye ulaşımı kolaydır ve ulaşım ...Devamı

Akdeniz Bölgesi

Türkiye’nin Akdeniz kıyıları boyunca uzanır. Batıda Dalaman Çayı’ndan başlar, doğuda Suriye sınırına kadar devam eder. Bölge batıda Teke yarımadası ve Göller Yöresini, orta kesimde Taşeli platosunu ve doğuda Kahramanmaraş ile Hatay illerini içine alır. Ülkemiz topraklarının %15’lik bölümüne sahip olan bölge, yüzölçümü bakımından dördüncü sırada yer alır. Yerşekilleri Akdeniz Bölgesi’nin büyük bir ...Devamı

Ege Bölgesi

Ege Denizi boyunca uzanan bölgemizdir. Kuzeyde Kaz Dağları’nın güney eteklerinden, güneyde Köyceğiz Gölü’nün batısına kadar uzanır. Doğuda ise Türkmen Dağları’nı ve Emir Dağı’nı içine alır. Göller yöresine kadar uzanır. Türkiye’nin yaklaşık olarak % 10’unu kaplar, yüzölçümü bakımından 5. sıradadır. Yerşekilleri Bölge içerisinde yükselti ve yerşekilleri kıyı ile iç kesimler arasında farklılıklar gösterir. ...Devamı

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Bölge doğuda Adapazarı Ovası’ndan başlar, batıda Ege Denizi ve Yunanistan sınırına kadar devam eder. Bölge, Karadeniz ve Ege denizlerine komşudur. Marmara Denizi ise sınırları içinde yer alır. Marmara Bölgesi alan bakımından ülke yüzölçümünde % 8.5’lik pay ile altıncı sıradadır. Yerşekilleri Marmara Bölgesi yerşekilleri bakımından sade ...Devamı

Karadeniz Bölgesi

Yurdumuzun Karadeniz kıyıları boyunca Gürcistan sınırından Sakarya Ovası’nın doğusuna kadar olan yerleri kaplar. Bölgenin güney sınırı Kuzey Anadolu Dağları’nın güney eteklerinden geçer. Türkiye topraklarının yaklaşık olarak %18’ini kaplar. Yüzölçümü bakımından üçüncü sıradadır. Yerşekilleri Bölge yerşekilleri bakımından dağlık bir görünüm arzeder. Bölgedeki dağlar denize paralel olarak uzanan kıvrım dağlarıdır. Kuzey Anadolu Dağları olarak ...Devamı